Objavljeno: 12. 07. 2016. , A?urirano: 17. 05. 2019.

Nakon uspješne promocije projekta “Vrijedne ruke” koji se odvijao kao integralni dio akcije “Kupujmo Hrvatsko” i u narednom razdoblju Hrvatska gospodarska komora s osobitim zadovoljstvom ostaje jedan od nosioca promocije ekoloških i tradicijskih proizvoda, suvenira, rukotvorina koji pridonose razli?itosti hrvatskoga gospodarstva, nastalih u malim obrtima, zadrugama, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima te u malom poduzetništvu.

Tijekom ranijih akcija ?upanijske komore su prepoznale proizvode vrijednih ruku te su ih popisale u katalozima. Obzirom da je projekt potaknuo veliki broj malih proizvo?a?a da nam se priklju?e, broj proizvoda vrijednih ruku se pove?ao pa stoga posebno raduje što izdajemo dopunjeno izdanje brošure.

Uspjeh projekta “Vrijedne ruke” dokazao je da se udru?enim resursima i suradnjom mo?e potaknuti male proizvo?a?e tradicijski vrijednih hrvatskih proizvoda, da svoje proizvode ponude ve?em broju ljudi te na taj na?in pridonesu razvoju razli?itosti hrvatskog gospodarstva. Upravo kroz ovaj projekt poti?emo trud vrijednih i kreativnih ruku s ciljem da ne bude prepušten zaboravu te da bude poznat široj javnosti.

Uspjeh akcije ohrabrio nas je da u suradnji sa partnerima projekt dalje razvijamo i omogu?imo svim sudionicima daljnju promociju u našim zajedni?kim akcijama doprinose?i time pove?anju ukupne konkurentnosti gospodarstva ali i o?uvanju nacionalnog identiteta.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站