Vrijeme odr?avanja: 25.02.2020.

Objavljeno: 18. 02. 2020. , A?urirano: 20. 02. 2020.

Hrvatska gospodarska komora organizira poslovne razgovore tvrtki s opskrbljiva?ima elektri?nom energijom kako bi se tvrtke upoznale s na?inima na koje mogu smanjiti trošak za energiju. Prvi takvi razgovori u 2020. godini odr?at ?e se 25. velja?e 2020. u ?upanijskoj komori Zadar, na adresi Špire Brusine 16.

Poslovni su razgovori nastavak radionica Tr?ište elektri?ne energije za poduzetnike, odr?anih prošle godine, nakon što je Komora uo?ila da njene ?lanice nedovoljno poznaju tr?išta elektri?ne energije te stoga za nju pla?aju nepovoljnu cijenu

Na razgovorima ?e se, nakon što opskrbljiva?i (HEP Opskrba d.o.o. i E.ON Hrvatska d.o.o. – prije RWE Hrvatska d.o.o.) predstave programe u vezi obaveze energetske u?inkovitosti, odr?ati izravni pojedina?ni razgovori o mogu?nost ugovaranja opskrbe elektri?nom energijom, ali i drugih modela vezanih uz obaveze energetske u?inkovitosti.

S obzirom da opskrbljiva?i imaju zakonsku obavezu ostvarivanja ušteda, me?usobno ugovaranje mjera vezanih za energetsku u?inkovitost ili proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za vlastite potrebe obostrani je interes opskrbljiva?a i njihovih klijenata. Pri tome je opskrbljiva? spreman ponuditi realizaciju projekta uz projektno financiranje po ESCO modelu (naplata iz ušteda energije), ali je potrebno detalje dogovoriti za svaki pojedina?ni slu?aj s opskrbljiva?em.

Za pripremu sastanaka potrebna nam je informacija o zainteresiranim sudionicima, zato molim da se javite što prije, kako bi se predstavnici opskrbljiva?a pripremili za razgovor.

Program razgovora mo?ete prona?i u prate?im dokumentima.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站