Strukovna skupina posrednika u prometu nekretnina okuplja ?lanice s podru?ja Zadarske ?upanije, a sve su upisane u Registar posrednika pri HGK. ?lanice Strukovne skupine su ?lanice Komore, ali i obrtnici s podru?ja Zadarske ?upanije, koje kao osnovnu djelatnost obavljaju djelatnosti iz odjeljka L 68 Nacionalne klasifikacije djelatnosti – Poslovanje nekretninama.

Osnovni cilj Strukovne skupine agencija za poslovanje nekretninama je zastupanje, uskla?ivanje i zaštita zajedni?kih interesa ?lanica, odnosno razmatranje pitanja i rješavanje problematike u djelatnosti poslovanja nekretninama.

Na temelju Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07, 144/12, 14/14) , Hrvatska gospodarska komora vodi Registar posrednika u prometu nekretnina i Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站