Vrijeme odr?avanja: 30.01.2020. - 31.01.2020.

Objavljeno: 04. 02. 2020. , A?urirano: 04. 02. 2020.

Predstavnik ?K Zadar i vanjski stru?njak projekta 4helix+ sudjelovali su na petom sastanku Upravlja?kog odbora projekta 4helix+ u Solunu u Gr?koj, 30. i 31. sije?nja, uz još devet partnera iz mediteranskih zemalja provedbe projekta: Albanije, Francuske, Gr?ke, Italije, Portugala i Španjolske. Doma?in sastanka bila je Trgovinska i industrijska komora Soluna, a dogovorene su predstoje?e aktivnosti, utvr?ene projektnim planom: uspostava platforme na mre?noj stranici projekta za povezivanje tvrtki dobitnika inovacijskih vau?era iz spomenutih zemalja te obavješ?ivanje zainteresiranih o projektnim doga?ajima, odr?avanje još dva webinara i odvijanja road showova u pojedinim zemljama radi promid?be i objave rezultata projekta.

Vanjski stru?njaci predstavili su tvrtke dobitnike vau?era i šestomjese?ne projekte koje su provele u suradnji s tvrtkama Pru?ateljima znanja. Preostalo je, nakon obavljene kontrole, još pla?anje ra?una Pru?ateljima znanja za usluge izvršene tvrtkama dobitnicama vau?era, što ?e obaviti projektni partneri tvrtkama sa svojih podru?ja.

Na prijedlog vode?eg partnera, usuglašena je i namjera podnošenja zahtjeva za produ?enje projekta Upravlja?kom tijelu programa Interreg Mediteran za još tri mjeseca radi dovršenja planiranih aktivnosti. Projekt bi, u slu?aju da to bude odobreno, potrajao do 31. listopada. Idu?i sastanak Upravlja?kog odbora, prije završnog u Sevilli, najavljen je za kraj travnja ili po?etak svibnja u Tirani.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站