Objavljeno: 12. 07. 2016. , A?urirano: 10. 10. 2019.

Naši mali gušti 2019.

U organizaciji Hrvatske gospodarske komore – ?upanijske komore Zadar od 17. do 19. listopada odr?ati ?e se ?etrnaesti Naši mali gušti 2019. Ova izlo?ba hrane, pi?a, delikatesa i suvenira slu?i promociji malih proizvo?a?a iz zadarske i drugih ?upanija. Okuplja proizvo?a?e, sira, meda, vina, maslinovih ulja, ribljih prera?evina i suvenira i rukotvorina. Prodajna izlo?ba Naši mali gušti 2019. odr?at ?e se na Trgu Petra Zorani?a u Zadru.

Program:

?etvrtak 17. listopada

10:00 radionica: Izrada cvjetne narukvice, voditelji: V. Sikiri? dipl.ing i ?. Aralica dipl.ing

10:30 Otvaranje manifestacije Naši mali gušti, Prigodni govor organizatora; Nastup zbora Poljoprivredno, prehrambene i veterinarske škole Stanka O?ani?a; Medni doru?ak - Hoteljersko turisti?ka i ugostiteljska škola

11:00 Domjenak za uzvanike u Kne?evoj pala?i

12:00 radionica: Kraljevo novo ruho, voditelji: M. Ivanac dipl.ing i Z. Koki? dipl.ing

17:00 radionica: Zašto kupiti - napravi ! voditelji: M. Ivanac dipl.ing i A. Milardovi? dipl.ing

18:00 radionica: Biopreparati u ekološkoj proizvodnji, voditelji: ?. Kajmak,dipl.ing. i V. Prtenja?a dipl.ing.

petak 18. listopada

10:00 radionica: Zdrave pala?inke, voditelji: M. Sindi?i? dipl.ing i I. Trnini? dipl.ing

11:00 radionica: Slatko - hrskavo, voditelji: L.Segari? dipl.ing i K.Neki? dipl.ing


Svakim danom za vrijeme trajanja manifestacije od 9 do 20 sati prigodna prodaja na štandovima.


Fotografije otvaranja Naši mali gušti 2018.:

 Radionica izrade bo?i?nih ukrasa.jpg

Naši mali gušti - radionica izrade bo?i?nih ukrasa; Izvor: HGK ?K Zadar
Radinica izrada smokvenjaka.jpg

Naši mali gušti - radionica izrade smokvenjaka; Izvor: HGK ?K Zadar
NMG 2018.jpg

Naši mali gušti 2018.; Izvor: HGK ?K Zadar

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站