Gospodarsko vije?e


Radno tijelo za utvr?ivanje i izbor novih ?lanova Gospodarskog vije?a HGK ?K Zadar sukladno statutu HGK (?l. 47.) donijelo je odluku da Gospodarsko vije?e ?upanijske komore Zadar za razdoblje 2019. - 2023. ?ine slijede?e tvrtke:

1. TANKERSKA PLOVIDBA d.d. Zadar
2. TANKERKOMERC d.d. Zadar
3. TURISTHOTEL d.d. Zadar
4. BORIK d.o.o. Zadar
5. MARASKA d.d. Zadar
6. SAS-strojogradnja d.o.o. Zadar
7. LTH Metalni lijev d.o.o. Benkovac
8. ILIRIJA d.d. Biograd n/m
9. LUKA-Zadar d.d. Zadar
10. ZRA?NA LUKA ZADAR d.o.o. Zemunik
11.  ALUFLEXPACK NOVI d.o.o. Murvica
12. KEPOL TERMINAL d.o.o. Zadar
13. CROMARIS d.d. Zadar
14. HSTEC d.d. Zadar
15. KALI TUNA d.o.o. Kali
16. PAŠKA SIRANA d.d. Pag
17. SONIK d.o.o. Zadar
18. AG BAREŠI? & SINOVI d.o.o. Pakoštane
19. VODOINSTALACIJA d.o.o. Zadar
20. VRANA d.o.o. Biograd n/m
21. TVORNICA MRE?A I AMBALA?E d.o.o. Biograd n/m
22. MARINA DALMACIJA d.d. Zadar
23. OTP BANKA d.d. Zadar
24. MARDEŠI? d.o.o. Sali
25. BAKMAZ d.o.o. Zadar
26. CESTE ZADARSKE ?UPANIJE d.o.o. Zadar
27. Dario Jurin, predsjednik ?upanijske komore Zadar
28. Stipe Bevanda, potpredsjednik Gospodarskog vije?a ?K Zadar

?lanovi Skupštine Hrvatske gospodarske komore za razdoblje od 2020. do 2024. godine s podru?ja ?upanijske komore Zadar izabrani su na sjednici Gospodarskog vije?a 17. sije?nja 2020. godine:

Tanja Dragaš, prokurist, Kali tuna d.o.o. Kali
Goran Ra?njevi?, ?lan uprave, Ilirija d.d. Biograd na Moru
Mario Pavi?
, predsjednik uprave, Tankerska plovidba d.d. Zadar
?eljko Goja, predsjednik nadzornog odbora, HSTEC d. d. Zadar

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站