OBAVIJEST PRIJEVOZNICIMA

Obaviještavamo prijevoznike da se postupak uskla?ivanja voznih redova 2017./2018. odga?a do 1. lipnja 2018., na prijedlog Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Odgoda postupka uskla?ivanja voznih redova Ministarstva mora, prometa i infrastrukture 2018. (rar format, dva dokumenta)

Odgoda postupka uskla?ivanja voznih redova Ministarstva mora, prometa i infrastrukture 2017/2018.

Program za otvaranje dokumenata koji su rar ili zip format mo?ete skinuti na slijede?em linku: http://www.7-zip.org/download.html

 

 

Uskla?ivanje 2016/2017 - AKTUALNO

 

ZAKON O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU

Uskla?ivanje voznih redova

?lanak 42.

(1) Postupak uskla?ivanja voznih redova provodi Hrvatska gospodarska komora.
(2) Uskla?ivanje voznih redova obavlja se za nove, kao i u slu?aju izmjene linija na kojima se mijenja vrijeme polaska.
(3) Ministar pravilnikom propisuje mjerila, postupak i rokove uskla?ivanja voznih redova, kao i visinu naknade za uskla?ivanje koju pla?aju prijevoznici.
(4) Naknada iz stavka 3. ovoga ?lanka prihod je komore iz stavka 1. ovoga ?lanka.

  

Dokumenti:

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站