OBAVIJEST PRIJEVOZNICIMA

Obaviještavamo prijevoznike da se postupak uskla?ivanja voznih redova 2017./2018. odga?a do 1. lipnja 2018., na prijedlog Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Odgoda postupka uskla?ivanja voznih redova Ministarstva mora, prometa i infrastrukture 2018. (rar format, dva dokumenta)

Odgoda postupka uskla?ivanja voznih redova Ministarstva mora, prometa i infrastrukture 2017/2018.

Program za otvaranje dokumenata koji su rar ili zip format mo?ete skinuti na slijede?em linku: http://www.7-zip.org/download.html

 

 

Izvješ?e o uskla?ivanju za ?upanijske linije Vukovarsko-srijemske ?upanije

pogledati ga mo?ete ovdije

 

Prijedlozi voznih redova za ?upanijske linje Vukovarsko-srijemske ?upanije

pogledati ih mo?ete ovdije

 

Javno otvaranje predlo?enih voznih redova za ?upanijske linije Vukovarsko-srijemske ?upanije u 2016/2017 godini

Javno otvaranje ?e se odr?ati u petak 9.12.2016. u prostorijama HGK ?K Vukovar (mala dvorana) Zmajeva 1 Vukovar s po?etkom u 11h.

Javnom otvaranju mogu prisustvovati svi zainteresirani prijevoznici, a samo otvaranje ?e odr?ati stru?na slu?ba HGK ?K Vukovar uz prisustvo radnog odbora  ?K Vukovar na temelju Pravilnika o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza putnika (NN 114/15) i Poslovnika o uskla?ivanju voznih redova HGK (11/2015).

  

Poziv

Temeljem Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (N.N.82/13) i Pravilnika o dozvolama za obavljanje linijskih prijevoza putnika (N.N. 114/15) Hrvatska gospodarska komora uskla?uje vozne redove za obavljanje linijskog prijevoza putnika. 
Zahtjevi za uskla?ivanje ?upanijskih voznih redova za nove i izmijenjene linije podnose se u periodu od 01. do 30. studenog teku?e godine na adresu:

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA ?UPANIJSKA KOMORA VUKOVAR
Radni odbor za uskla?ivanje voznih redova
Zmajeva 1 32 000 Vukovar
(s obaveznom napomenom)
„ne otvaraj-uskla?ivanje voznih redova
2017.“

Vozne redove upakirati u duplu kuvertu s obveznom napomenom „ ne otvaraj – uskla?ivanje voznih redova za 2017. god.“ Naknadu za uskla?ivanje voznih redova za ?upanijske linije na podru?ju Vukovarsko-srijemske  ?upanije potrebno je uplatiti na broj ?iro ra?una:

 HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
?upanijska komora Vukovar
Broj ra?una: HR 142340009-1100241295
Poziv na broj: 05 3040100-205-16

Za uskla?ivanje novih voznih redova za ?upanijske linije prijevoznik je du?an uplatiti nepovratnu naknadu u iznosu od 200,00 kuna po polasku. Za uskla?ivanje izmijenjenih voznih redova za ?upanijske linije prijevoznik je du?an uplatiti nepovratnu naknadu u iznosu od 100,00 kuna po izmijenjenom polasku.

Napominjemo kako je sve vozne redove potrebno utvrditi sukladno ?lanku 4. Pravilnika o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza putnika,  kao i Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu (NN 82/13). U obrascu voznog reda, prijevoznici trebaju pod vrstu linije upisati osim da je linija stalna ili sezonska – dodatno upisati da li je linija putni?ka, ekspresna ili direktna. (Zakon o prijevozu u cestovnom prometu).

 USKLA?IVANJE VOZNIH REDOVA HGK – NAJ?EŠ?A PITANJA I ODGOVORI

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站