Vrijeme odr?avanja: 07.07.2016.

“Turizam doga?anja“

Objavljeno: 01. 07. 2016. , A?urirano: 06. 09. 2016.

HGK ?K Vukovar, Vukovarsko-srijemska ?upanija, Grad Vinkovci, Turisti?ka zajednica VS? i Grada Vinkovaca organizatori su 6. Turisti?kog foruma kontinentalnog turizma s temom: “Turizam doga?anja“ koji ?e se odr?ati 14.-15. rujna u okviru Vinkova?kih jeseni u Vinkovcima. Forum ?e bit posve?en razmjeni iskustava u organiziranju turisti?kih manifestacija uz predstavljanje primjera dobre prakse.

Program i prijavnica nalaze se u prate?im dokumentima.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站