Od osnutka ?K Vukovar (1994. godine) djeluje Strukovna skupina turizma. Strukovna skupina turizma okuplja sve gospodarstvenike koji su na bilo koji na?in vezani na turizam (smještajni kapaciteti, restorani, putni?ke agencije i sl.) Kroz rad Strukovne skupine ?lanovima je omogu?ena promid?ba, zastupanje gospodarske grane prema nadle?nim institucijama, zaštita interesa, bolja informiranost i osiguravanje edukacije potrebne za provedbu njihovog poslovanja. Sukladno gore navedenom Strukovna skupina djeluje po potrebi ?lanica ili na inicijativu ?K Vukovar.

Predsjednica strukovne skupine
Kristina Dukanovi? - Gem d.o.o.

Zamjenice predsjednice strukovne skupine 
Radmila Duma - Aca d.o.o. - Acin salaš
?eljka Kov?alija - Toka-promet d.o.o. - Hotel Dunav Ilok

Tajnik Strukovne skupine 
Barbara Didovi? ?K Vukovar

Kontakt;
Tel: +385 32 441 155
Email: bdidovic@www.taikochao.com

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站