Od osnutka ?K Vukovar (1994. godine) djeluje Strukovna skupina trgovine. Strukovna skupina trgovine okuplja gospodarstvenike iz djelatnosti trgovaca. Kroz rad Strukovne skupine ?lanovima je omogu?ena promid?ba, zastupanje gospodarske grane prema nadle?nim institucijama, zaštita interesa, bolja informiranost i osiguravanje edukacije potrebne za provedbu njihovog poslovanja. Sukladno gore navedenom Strukovna skupina djeluje po potrebi ?lanica ili na inicijativu ?K Vukovar.

Predsjednik strukovne skupine
Dra?en Bo?i?, Vigus d.o.o. Vinkovci

Tajnik strukovne skupine
Barbara Didovi? ?K Vukovar 

Kontakt;
Tel: +385 32 441 155
Email: bdidovic@www.taikochao.com

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站