Strukovna skupina drvno prera?iva?ke industrije okuplja gospodarstvenike registrirane za djelatnost prerada drva i proizvoda od drva, proizvodnje namještaja. Kroz rad Strukovne skupine ?lanovima je omogu?ena promid?ba, zastupanje gospodarske grane prema nadle?nim institucijama, zaštita interesa, bolja informiranost i osiguravanje edukacije potrebne za provedbu njihovog poslovanja.

Predsjednik strukovne skupine
Josip Faletar - Spa?va d.d.

Tajnik Strukovne skupine
Josip Taka? ?K Vukovar 

Kontakt;
Tel: +385 32 441 155
Email: jtakac@www.taikochao.com

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站