Vrijeme odr?avanja: 04.03.2020.

Objavljeno: 18. 02. 2020. , A?urirano: 19. 02. 2020.

Interaktivni besplatni seminar Oglašavanje na društvenim mre?ama odr?at ?e se u srijedu, 4. o?ujka, od 10 do 13 sati u HGK – ?upanijskoj komori Vukovar, na adresi Zmajeva ulica 1.

 Svi su aktivni na društvenim mre?ama, stoga ima smisla da i vaša tvrtka bude tamo. Iskoristite popularne društvene mre?e tako da shvatite zašto trebate biti ondje, pridru?ite se pravim web-lokacijama društvenih medija i njegujte svoju prisutnost anga?iraju?i se na mre?ama.

Seminar je zamišljen kao interaktivna radionica, a seminar ?e odr?ati Marko Hrnjak, Google Digitizer, certificirani Googleov trener i specijalist digitalnog oglašavanja portala MojPosao. Ujedno je i voditelj kompletnih projekata internetske marketinške komunikacije – od online oglašavanja, produkcije internetskih stranica, analize uspješnosti komunikacijskih kanala pa do aplikacija za društvene mre?e. U dosadašnjoj karijeri stoji iza brojnih uspješnih nastupa na društvenim mre?ama, internetskom oglašavanju te vo?enju web-projekata tvrtki poput Algebre, portala MojPosao, Spana i mnogih drugih.

Sudjelovanje na seminaru je besplatno.  

Zbog ograni?enog broja mjesta, molimo da se prijavite online prijavnicom u nastavku teksta do ponedjeljka, 2. o?ujka.

Program Digitalne gara?e, u sklopu kojega je organiziran ovaj seminar, uklju?uje niz besplatnih edukacija za poslodavce o digitalnim alatima za pokretanje i razvoj online poslovanja. Cilj je ovog seminara osna?iti trenutnu i budu?u radnu snagu zemlje digitalnim vještinama te pomo?i malim i srednjim tvrtkama ubrzati rast i omogu?iti im pristup globalnim tr?ištima.

Seminar je organizirao HUP – Regionalni ured Osijek u okviru svojeg PUMA programa u partnerstvu s Googleom i Algebrom te u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom – ?K Vukovar.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站