Objavljeno: 09. 05. 2019. , A?urirano: 10. 05. 2019.

Turisti?ka zajednica Vukovarsko-srijemske ?upanije, Hrvatska gospodarska komora – ?upanijska komora Vukovar i agencija Lux promocija zajedni?ki su organizirali 8. Turisti?ki forum kontinentalne Hrvatske koji se 3. i 4. listopada 2018. odr?ao u Pastoralnom centru u Vukovaru, u Franjeva?kom samostanu sv. Filipa i Jakova (Ulica Šamac). Ovogodišnja tema Turisti?kog foruma bila je kulturni turizam i perspektive razvoja religijskog turizma u Hrvatskoj.

Više o projektu mo?ete pogledati OVDJE.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站