Obljetnice poslovanja u 2018. godini imale su; 

Veterinarska stanica d.o.o. ?upanja slavi 70 godina kontinuiranog rada.
Elektroservis d.o.o. - za popravke strojeva i ure?aja slavi 50tu obljetnicu poslovanja.

Za 20 godina priznanja su dobili; Pilana isto?ne Slavonije d.o.o. Vinovci,  Ilo?ki podrumi d.d. Ilok, Nexus d.o.o. Cerna,  Suhomont d.o.o. Vinkovci, Efikasnost d.o.o. Vinkovci, Auto škola Poligon d.o.o. ?upanja, Nela-veterinarska ambulanta d.o.o. Ivankovo, Syndicus d.o.o. Vinkovci, M-Felicita d.o.o. Vukovar, Tabella d.o.o. Vinkovci, Nautica Vukovar d.o.o. Vukovar. 

 

Obljetnice poslovanja u 2017. godini imale su; 

Tehnostan Vukovar d.o.o. koji slavi 55 godina kontinuiranog rada i tvrtka Ivanši? projekt d.o.o. Gradište koja slavi 30 godina postojanja.

Za 25. godina: AMM d.o.o  Vinkovci, Apel tourse commerce d.o.o. Vukovar, Boškovi? d.o.o. Vinkovci, Cvitanovi? d.o.o. ?upanja, ?ajko d.o.o. ?upanja, Durmil-trade d.o.o. Stari Mikanovci, Eco-blik d.o.o. ?upanja, Efektiv d.o.o. Vinkovci, Fruk d.o.o. Vrbanja, Goodyerr d.o.o. Vinkovci, Hevisto d.o.o. Vinkovci, Hidrotehnika i geodezija d.o.o. Vinkovci, Infinite d.o.o. Vukovar, Kuli?-invest d.o.o. Vinkovci, Orkan d.o.o. ?upanja, Priscus d.o.o. Nuštar, Raji? d.o.o. Vinkovci, Renome d.o.o. Vinkovci, Revizija i porezno savjetovanje d.o.o. Vukovar, Ruris d.o.o. ?upanja, Sonik d.o.o. Vinkovci, Supra-link d.o.o. Vikovar, Vodoprivreda Vinkovci d.d. Vinkovci, VTV d.o.o. Vinkovci, Zaostrovo-korpa d.o.o. Štitar

Za 20. godina: Alternativa d.o.o. ?upanja, Arator d.o.o. Lovas, Atomica d.o.o. Rokovci, Automehanika d.o.o. Vinkovci, Barbari? d.o.o. Ilok, Citrus d.o.o. Lovas, Cos d.o.o. Stari Jankovci, ?azmatrans Vukovar d.o.o. Vukovar, Difuzija d.o.o. Vukovar, Discovery d.o.o Vukovar, Klinovski d.o.o. Vukovar, Krio d.o.o. Trpinja, Modrušan d.o.o. Veterinarska ambulanta Stari Mikanovci, Moltinorm d.o.o. Cerna, Pictura d.o.o. Vukovar, Pramac d.o.o. Gunja, Rasnek d.o.o. Vukovar, Raspon d.o.o. Vinkovci, Salomon d.o.o. Privlaka, Stanobiro d.o.o. ?upanja, Stari grad d.o.o. Vukovar, Tlak d.o.o. Vukovar, Veterinarska ambulanta  d.o.o. Otok, Zelena ku?a d.o.o. Cerna, ?upanjska bisernica d.o.o. ?upanja,

 Za 15 godina: Aca d.o.o. Tordinci, Autopraonice slavonija d.o.o. Vukovar, Breš?anski d.o.o. Vinkovci, Dominik commerce d.o.o. Strošinci, Fulgor d.o.o. ?upanja, Hostonski d.o.o. Vinkovci, HVL d.o.o. Vinkovci, Ideja d.o.o. Srijemske Laze, Ilok ton d.o.o. Ilok, Lux d.o.o. Vinkovci, Mobilis d.o.o. Vinkovci, Novi Domil d.o.o. ?upanja, Ris d.o.o. Vinkovci, Srijemska kapljica d.o.o. Šarengrad, Vers d.o.o. Tordinci, Vodotoranj d.o.o. Vukovar, Vukovar tekstil d.o.o. Vukovar,

Za 10 godina: Agrolov d.o.o. Bošnjaci, Aranea d.o.o. Nuštar, Aroma-Bradi? d.o.o. Vinkovci, Bauder d.o.o. Vinkovci, Bo?i?-instalacije d.o.o. Vinkovci, Catena d.o.o. Vukovar, Croatiakontrola Vukovar d.o.o. Vukovar. D.A.J.D.D. d.o.o. Vinkovci, Dalmart d.o.o. Vinkovci, Dar prirode d.o.o. Vukovar, Desi?evo d.o.o. ?upanja, Edukocentar d.o.o. Vukovar, Eko-sustav d.o.o. Vukovar, Geoizmjera d.o.o. ?upanja, Izgradanja VVK d.o.o. Vinkovci, Magis d.o.o. Vukovar, Mali zidar d.o.o. Vinkovci, MKZ Vukovar d.o.o. Vukovar, Natura d.o.o. Vinkovci, P.T.-transporti d.o.o. ?upanja, Planum-gra?enja d.o.o. ?upanja, Print plus d.o.o. Vukovar, Razvojna agencija Vukovar d.o.o. Vukovar, Slavka d.o.o. Vinkovci, Tensit.com d.o.o. Vukovar, Via nova d.o.o. Vinkovci, Vreteno d.o.o. Tordinci, Vrtni centar d.o.o. ?upanja.

 

Obljetnice poslovanja u 2016. godini imale su; 

Dilj d.o.o. koja slavi 95 godina i tvrtka Vupik d.d. koja slavi 70 godina postojanja.

Za 25. godina: Aksion d.o.o., Amarilis d.o.o., Borovo d.d., Cabrio Commerce d.o.o., ?vor d.o.o., Djelatnik d.o.o., Grad-Export d.o.o., Hotel Admiral d.o.o., Ir-luks d.o.o., Kiš in?injering d.o.o., Kola? d.o.o., Lateran d.o.o., Luciano d.o.o., Okvir d.o.o., Slak Commerce, d.o.o., Slavonski Telekom d.o.o., Suvara d.o.o., Šiška d.o.o., Šumaja Commerce d.o.o., Viksi d.o.o., Xedra d.o.o., Zemljomjer d.o.o. , Zrinjevacšped d.o.o. i Zuki d.o.o.

Za 20. godina: Andrea Trade d.o.o., Baza d.o.o., Bili? d.o.o., Calla d.o.o., Cezareja d.o.o., D.L.M. Vinarija I Podrumi d.o.o., Duplo d.o.o., Elpis d.o.o., Euro Respekt d.o.o., Euro-Aluminij d.o.o., Gavri? d.o.o., Gostimirovi? d.o.o., Gradsko Gospodarstvo d.o.o. , Grahovac d.o.o., Granarium d.o.o., Ilokprijevoz d.o.o., Interšped Vukovar d.o.o., Kanuri? d.o.o., Kisilj d.o.o., Komunalije d.o.o., Laba d.o.o., Leskovac d.o.o., Lucovi? d.o.o., Luna d.o.o., Lu?ac d.o.o., Mistral d.o.o., More d.o.o., Nonij d.o.o., Protein d.o.o., Protok d.o.o., Rapsodija d.o.o., Sedes d.o.o., Slavija d.o.o., Su?evi? Company d.o.o., Šišarka d.o.o., Šubaši? d.o.o., Vasiljev d.o.o., Venatio d.o.o., Veterinarska Stanica Vukovar d.o.o., Vranjevo d.o.o., Zlatnik d.o.o. i Zori? d.o.o.

 Za 15 godina: Agro-srijem d.o.o., Alpi aviation d.o.o., Atenza d.o.o., Auto-magazin d.o.o., Babi? & Babi? j.t.d., Detektor d.o.o., Dom Parket d.o.o., Laci?-gradnja d.o.o., Luka-Vukovar d.o.o., Marketing Emu, d.o.o., Maruki? d.o.o., Petri?evi? d.o.o., Polimer d.o.o., Seges d.o.o., Torzo d.o.o. i Troha d.o.o.

Za 10 godina: Adriatica dunav d.o.o., Akord d.o.o., An.si. d.o.o., Aqua tim d.o.o., Balog m d.o.o., Bona parta d.o.o., C.s.h. d.o.o., Carpinus d.o.o., Cibalae projekt d.o.o., Eurotenda d.o.o., Explanta d.o.o., Faema ?upanja d.o.o., Grudina d.o.o., Hercules d.o.o., Hrast d.o.o., Informatika fortuno d.o.o., Ivex d.o.o., Komunalije Hrgov?i? d.o.o., Magnet d.o.o., Mare konfekcija d.o.o., Reli? d.o.o., Slavonija gradnja d.o.o., Slavonija-Boškovi? d.o.o., Smiljani? d.o.o., T2-com d.o.o., Taenia d.o.o., Tectum d.o.o., Triko d.o.o., Ultra d.o.o., Urbis d.o.o. i Vukovarska gospodarska zona d.o.o.

 

Zna?ajnije obljetnice poslovanja u 2015. godini.

Za 85 godina kontinuiranog rada: Borovo d.d. Vukovar, za 60 godina: Spa?va d.d. Vinkovci, za 45 godina: Vinkova?ki vodovod i kanalizacija d.o.o. Vinkovci, za 40 godina: Ciglana d.o.o. ?upanja.

Za 25. godina: Amazona d.o.o. Gunja, Cestorad d.d. Vinkovci, Crnov d.o.o. Gunja, Cvje?arstvo d.o.o. Vinkovci, Eurco d.d. Vinkovci, Juing d.o.o. Vinkovci, Klopi? d.o.o. Gradište, Malva d.o.o. Vinkovci, Nevkoš d.o.o. Vinkovci, Patri?ar d.o.o. ?upanja, Pavlovi? d.o.o. ?upanja, Polion d.o.o. Vinkovci, Svjetlost d.o.o. Drenovci, Šimun d.o.o. Vinkovci, Taj?i d.o.o. Vinkovci, Vi-pes d.o.o. Vinkovci.

Za 20. godina: Auto-škola Zona d.o.o. Vinkovci, Auto-škola Kolnik d.o.o. Vinkovci, Autowill d.o.o. Vukovar, Balans d.o.o. Vinkovci, Banovci  d.o.o. Banovci, Briliant d.o.o. Vinkovci, Codelect d.o.o. Vinkovci, Cvat d.o.o. Vinkovci, ?op d.o.o. Andrijaševci, Doma?inovi? d.o.o. Bošnjaci, Erak d.o.o. Stari Mikanovci, Funkcija 13  d.o.o. Vinkovci, Gelato d.o.o. Vinkovci, Grgoševi? d.o.o. Vukovar, Grijanje d.o.o. Vinkovci, Inles d.o.o. Vinkovci, Kult d.o.o. Vinkovci, Lavanda d.o.o. Vinkovci, Lubanj d.o.o. ?upanja, Ljekarne Baturina ?upanja, Ljekarne Kaleni? Vinkovci, Magalia d.o.o. Vinkovci, Mali kraj d.o.o. Vukovar, Md-Beki d.o.o. Gradište, Men?uši? d.o.o. Vinkovci, Metal-Zec d.o.o. Ilok, Mikro-analiza d.o.o. Vinkovci, MMcarbo d.o.o. Vukovar, Mudri d.o.o. Mikluševci, Pert d.o.o. Ilok, Premu? d.o.o. Vinkovci, Pulji? d.o.o. ?upanja, Quercus d.o.o. Tordinci, Regulator d.o.o. Privlaka, Seiler d.o.o. Vukovar, Senka-trade d.o.o. Vinkovci, SMK Jurkovi? d.o.o. Vukovar, Strunje-trade d.o.o. Privlaka, Suton d.o.o. Nuštar, Šild d.o.o. Vukovar, Šon-produkt d.o.o. Vukovar, Šprem d.o.o. Ceri?, Tišina d.o.o. Vinkovci, Ura d.o.o. Vinkovci, Uralan d.o.o. Vinkovci, Vinkoprom d.o.o. Vinkovci, Vo?arstroj d.o.o. Vinkovci, Volko d.o.o. Vinkovci, Aerodrom Sopot d.o.o. Vinkovci, ?ivi? d.o.o. Cerna.

BOROVO logo CMYK-01 .jpg

BOROVO

85 godina kontinuiranog poslovanja 

Borovo je najpoznatiji proizvo?a? obu?e u Hrvatskoj, s najduljom tradicijom, naslje?em i ljubavlju prema obu?i. Borovo je izgradilo svoj identitet, ne samo u Hrvatskoj, ve? i u cijeloj Centralnoj Europi, proizvode?i certificiranu sigurnosnu i radnu te modernu, urbanu i sportsku obu?u.

Iza svakog para obu?e Borovo krije se kvaliteta u koju je utkana tradicija pa se obu?a proizvodi tradicionalno, na isti na?in punih 85 godina, s posebnim naglaskom na ru?nu izradu. Dodatno, obu?u Borovo krase materijali prirodnog porijekla: prava ko?a, platno od 100% pamuka i prirodna guma napravljena od kau?uka, što je ujedno i tajna udobnosti cipele koja je uvijek tra?ena.

Ru?na izrada i prirodni materijali rezultirali su stvaranjem poznatih marki - Startas, Borosana, Boromina, Rubber, My Ballerinas i The Big Blue.

Ukratko, Borovo obu?a je voljena me?u svim generacijama te je moderan i atraktivan dizajn prilago?en mnogim ?ivotnim stilovima.

Iz Vukovara s ljubavlju,

Borovo

  

spa?valogo.jpg

Izvrsni rezultati Spa?ve

60 godina kontinuiranog poslovanja

Spa?va je u 2016. godini ostvarila rast prodaje od 6% u odnosu na prethodnu godinu. Takav rast najviše mo?e zahvaliti izvozu i sna?noj prodaji u 32 zemlje širom svijeta, pogotovo u segmentu selja?kih podova i vrata u dr?avama poput Njema?ke, Francuske i Austrije. Tako?er, izvrsni se prodajni rezultati posti?u i u segmentu bioenergenata. Razlog tome je, uz konstantna ulaganja Spa?ve u ovaj dio proizvodnje, i ?imbenik ekološke osviještenosti koji u današnjem okru?enju sve više utje?e na razmišljanje potroša?a i koji je najviše zaslu?an za konstantan rast potra?nje za takvom vrstom energenata. Ukupan iznos investicija Spa?ve u 2016. godini iznosi 16.000.000 kn. Spa?vu danas ?ini pet tvornica: pilana, parketarija, finala, tvornica furnira te tvornica bioenergenata. Zapošljava 775 radnika, ?ime je jedan od vode?ih poslodavaca, i u Vinkovcima i u ?upaniji. Iz godine u godinu bilje?imo porast zaposlenih, pa je tako u 2016. godini zabilje?en rast od 7%.

Spa?va d. d. jedna je od rijetkih tvrtki koja ponosno mo?e izjaviti da ima kompletno zaokru?en proizvodni ciklus, ?ime izuzetno doprinosi ekologiji svoga kraja. Bitno je napomenuti da kroz pilanu i furnir godišnje, u prosjeku, pro?e 55-60 tisu?a kubnih metara sirovine, od ?ega oko 80% ?ini slavonski hrast, 10% jasen te ostatak ?ine druge vrste drva. Pogonom za proizvodnju završnih proizvoda godišnje, s parketarijom, izi?e više od 500 tisu?a ?etvornih metara podova, dok tvornica furnira godišnje proizvede izme?u osam i devet milijuna kvadrata, najve?im dijelom, hrastovog furnira. Kapacitet proizvodnje bioenergenata, na razini godine, jest 50 tisu?a tona ?ime Spa?va zauzima sam vrh doma?eg tr?išta.

Uz to, Spa?va je i prvi hrvatski proizvo?a? bioenergenata koji je za taj dio asortimana dobio znak Hrvatska kvaliteta, što uz FSC, ISO i ENplus certifikate samo potvr?uje ?injenicu koliko je Spa?va posve?ena proizvodnji vrhunskih krajnjih proizvoda s naglaskom na zaokru?en ekološki proizvodni proces gdje svaki pojedini dio trupca ima svoju svrhu.

 

 VVK-logo.jpg

Vinkova?ki vodovod i kanalizacija  d. o. o.

45 godina kontinuiranog poslovanja

"Vinkova?ki vodovod i kanalizacija" d. o. o., Vinkovci, odgovoran je za kontinuiranu isporuku zdravstveno ispravne i pitke vode korisnicima na distribucijskom podru?ju naše tvrtke. U okviru javne vodoopskrbe Društvo koristi i odr?ava regionalno vodocrpilište "Isto?na Slavonija" Sikirevci (RVIS) s trenutno aktivna ?etiri zdenca i 23 lokalna vodocrpilišta. Društvo koristi i odr?ava 565,127 km vodovodne mre?e i 92 km mre?e Regionalnog vodovoda Isto?na Slavonija, 32.223 vodovodnih priklju?aka u okviru javne vodoopskrbe.

"Vinkova?ki vodovod i kanalizacija" d. o. o.Vinkovci pru?a usluge odvodnje i pro?iš?avanje otpadnih voda na podru?ju gradova Vinkovci i Otoka te naselja Nuštar. Na navedenom prostoru Društvo koristi i odr?ava 151,4 km kanalizacijske mre?e, 16 kišnih preljeva i 11 777 kanalizacijska priklju?ka. U kanalizacijskim sustavima u izgradnji Ivankovo i Cerna, izgra?eno je 28,3 km kanalizacijske mre?e s dva kišna preljeva s ispustom.

"Vinkova?ki vodovod i kanalizacija" d. o. o.Vinkovci prati i prijavljuje natje?aje vezane za vodno-komunalne investicije, koje su financirane sredstvima iz Europske unije, Svjetske i Europske investicijske banke i drugih sli?nih, kako bi poboljšali ?ivotne standarde mještana na njihovu podru?ju. Uz samu prijavu na natje?aje, vodi se i sam tijek pra?enja projekata od javne nabave, pravnih poslova, isho?enja dozvola, sudjelovanja u provo?enju projekata i tehni?kih pregleda.

 

vinkoprom-logo3518803.jpg

Vinkoprom d.o.o.

27 godina kontinuiranog poslovanja

Tvrtka Vinkoprom d.o.o. je obiteljsko poduze?e osnovano 1990. godine i nakon 27 godina poslovanja broji 221 djelatnika i posluje na lokacijama u Vinkovcima, Vukovaru, Ivankovu, ?akovu, Slatini, Daruvaru, Našicama i Slavonskom brodu.

Predmet poslovanja tvrtke Vinkoprom podijeljen je na:

  • Trgovina na veliko raznim proizvodima, priborima i strojevima. Tvrtka na veleprodaji trguje sa oko 10.000 razli?itih artikala.
  • Trgovina na malo raznim proizvodima iz asortimana doma?instva, cvje?arstva, tehnike, elektro materijala, vodo materijala, kupaonske galanterije, podnih obloga, boja i lakova, elektri?nog i ru?nog alata, vrtnog alata, sportske opreme, gra?evinskog materijala i drugo.
  • Servis i cestovni prijevoz robe
  • Ugostiteljstvo

Misija poduze?a podrazumijeva spoznaju potreba kupaca i potroša?a te širokim prodajnim programom robe za izgradnju i opremanje ku?anstava i drugih objekata nastoji zadovoljiti o?ekivanja kupaca i potroša?a te stvaranje osje?aja povjerenja u tvrtku.

 

Patricar-logo.JPG

Patri?ar d. o. o.

25 godina kontinuiranog poslovanja

Patri?ar d. o. o. tvrtka je specijalizirana za veleprodaju i maloprodaju proizvoda namijenjenih za prehranu te svakodnevnu potrošnju s obiteljskom tradicijom dugom više od 20 godina. Tijekom duge tradicije, tvrtka se neprekidno razvija te do danas zapošljava 180 djelatnika u više od 50 maloprodajnih objekata te u jednomu veleprodajnom centru.

Tvrtka je zna?ajan dobavlja? raznih skupina proizvoda prehrane, papirne konfekcije te raznih proizvoda za ku?anstvo, velikom broju trgovina, ugostiteljskim i hotelskim objektima te raznim drugim trgova?kim lancima u Hrvatskoj.
Sura?ujemo s velikim brojem Hrvatskih poljoprivrednih gospodarstava te otkupljujemo  njihove proizvode vo?e i povr?e.
Patri?ar je tijekom dugogodišnjeg rada uspješno poslovao i postao jedno od vode?ih hrvatskih lanaca maloprodaje i veleprodaje prehrambenih proizvoda i proizvoda široke potrošnje na podru?ju Slavonije.
Temelj poslovanja tvrtke Patri?ar d. o. o. zasniva se na savršenom omjeru cijene i kvalitete, uz istovremeno pru?anje zadovoljstva i u?itka kupovanja.

 

VI-PES d.o.o. Vinkovci-logo.jpg

VI-PES d. o. o. Vinkovci

25 godina kontinuiranog poslovanja 

VI-PES d. o. o. savjetni?ka je ku?a iz Vinkovaca koja je 2016. godine navršila 25 godina postojanja, rada i zalaganja. Savjetovanje poduzetnika i javnih tijela se?e od vremena privatizacije i pretvorbe, preko poslovnog i financijskog restrukturiranja, sve do godina ja?anja konkurentnosti i privla?enja investicija iz pretpristupnih i strukturnih EU fondova. Podru?ja ekspertize tvrtke su:
• poslovno planiranje i izrada studije izvodljivosti, poslovnog plana i investicijskog projekta;
• financijska dijagnostika, preustroj poslovanja i izrada plana financijskog i operativnog restrukturiranja;
• pristup izvorima financiranja, priprema projektnih prijedloga i pomo? u provedbi projekata sufinanciranih iz EU i drugih bespovratnih financijskih izvora.

Misija je iskoristiti obilno iskustvo u poslovnom savjetovanju, na dobrobit odr?ivog razvoja gospodarstva i zapošljavanja te boljitka cijele zajednice. 

 cvjecarstv2o.jpg

 Cvje?arstvo d.o.o. Vinkovci

25 godina kontinuiranog poslovanja 

Cvje?arstvo d.o.o. je poduze?e sa dugogodišnjim iskustvom u planiranju, njegovanju i odr?avanju: drvoreda, cvjetnih gredica i zelenih površina.
Sve vrste poslova hortikulture obavljamo za pravne i fizi?ke osobe. Trenutno odr?avamo i vodimo brigu o 85 hektara zelenih površina, 1200 m2 cvjetnjaka, 2800 komada ru?a,
1150 komada grmova te mnogobrojnim stablima na podru?ju grada Vinkovaca. Naši stru?ni i kvalificirani djelatnici, te mnogobrojna i profesionalna mehanizacija
jamac su za uspješno obavljanje radnih zadataka.

 

sild_logo_200x200px.png

ŠILD d.o.o. Vukovar

20 godina kontinuiranog poslovanja

 Tvrtka ŠILD d.o.o., sa sjedištem u Vukovaru, osnovana je 1996. godine. Bavimo se projektiranjem elektrotehni?kog dijela gra?evine, obavljanjem stru?nog nad izvo?enjem elektrotehni?kog dijela gra?evine i energetskim certificiranjem zgrada (Modul 1 i 2). Projektiramo i obavljamo nadzore, te sura?ujemo s ovlaštenim arhitektima i ovlaštenim in?enjerima gra?evine na cijelom podru?ju Republike Hrvatske.

 Pridajemo veliku va?nost brzoj i kvalitetnoj izradi elektrotehni?kog projekta, energetskih certifikata i energetskih izvješ?a sukladno svim zakonima i propisima koje nala?e struka. Svojom stru?noš?u i savjesnoš?u garantiramo i kvalitetno izvršen nadzor nad izvo?enjem elektrotehni?kog dijela gra?evine.

 

šprem.jpg

 ŠPREM d.o.o. Nuštar

20 godina kontinuiranog poslovanja

Nakon više od 20 godina iskustva rada u Njema?koj, odlu?ili smo otvoriti poduze?e u Hrvatskoj.

Osnovna djelatnost poduze?a je izrada grobnica do završnog oblaganja,  okviri i nadgrobni spomenci; rezanje, oblikovanje i obrada kamena; izrada elementa za ure?enje interijera (stepenica, šankova, radnih ploha, polica, podova, itd.) i eksterijera (unutarnje i vanjske prozorske klup?ice); ispisivanje tekstova i ornamenata na spomenicima.

U sklopu radionice posjedujemo strojeve za rezanje i poliranje kamena, oblikovanje rubova i izradu raznih profila, za pisanje slova te druge strojeve i alate za visokokvalitetnu obradu svih vrsta materijala u klesarstvu.

Jam?imo:                                                                                                      

Originalnost – svaka vaša zamisao u kamenu isklesana.
Kvalitetu – prvoklasni materijali i prvorazredna ugradnja.
Pristupa?nost – ljubazno i stru?no osoblje, kvalitetan pristup izvedbi radova.
Kratki rokovi izvedbe – u kratkim rokovima izvršavamo obveze prema Vašoj narud?bi.

 Bezbrojne pjesme pjevaju kako vjerojatno i kamen ima dušu. Mi znamo da ju ima. Naše klesarsko umije?e u?init ?e tu dušu vidljivu svakome: podjednako za trenutke radosti i trenutke tuge, kao i za sje?anje koje traje dulje od ?ivota!

 

 nevkoš logo.png

 Nevkoš d.o.o. Vinkovci

25 godina kontinuiranog poslovanja

Nevkoš d.o.o. :

  • odvojeno skuplja korisni otpad u spremnicima na javno-prometnim površinama i u recikla?nim dvorištima.
  • skuplja i odvozi komunalni otpad iz ku?anstava i drugih korisnika usluga.
  • odr?ava ?isto?u javno-prometnih površina (kolnika, plo?nika, trgova, pothodnika, javnih stuba i prolaza).
  • provodi ?iš?enje snijega sa nogostupa.
  • provodi trajnu komunikaciju s javnoš?u.

Politika upravljanja kvalitetom i okolišem temelj je poslovnog upravljanja organizacije NEVKOŠ d.o.o. , koje je usmjereno na pru?anje vrhunske komunalne usluge oslanjanjem na vlastite tehni?ko-tehnološke i ljudske potencijale, na principima od?ivog razvoja i stalnog pra?enja svjetskih trenodova kvalitete u našem podru?ju rada.

Uspjeh našeg poslovanja je zadovoljstvo naših korisnika i ispunjenje njihovih ?elja i potreba. Sigurnost i pravilno postupanje s komunalnim i neopasnim otpadom, o?ekivanja su naših korisnika koja ?elimo nadmašiti.

Uvo?enjem sustava upravljanja kvalitetom i okolišem, sukladno zahtjevima normi ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 , ?elimo neprekidno poboljšavati kvalitetu naših usluga, te upravljati zna?ajnim aspektima okoliša koje mo?emo nadzirati s ciljem stalnog spre?avanja daljnjeg one?iš?enja okoliša.

Uprava organizacije je svjesna da politiku upravljanja kvalitetom i okolišem treba promovirati kao zajedni?ki napor svih u postizanju najviše razine kvalitete usluga, uz o?uvanje okoliša, te ju pojasniti svim radnicima organizacije.

Rukovoditelji i svi radnici grade klimu suradnje, povjerenja i pripadnosti  „NEVKOŠ“-u d.o.o. Vinkovci, koja se zasniva na vo?enju brige o interesima i potrebama svakog radnika, te poticanju uklju?ivanja radnika u kreiranju poslovnih procesa i aktivnosti organizacije.

Odgovornost za pravovremenu primjenu i osiguranje kvalitete naših usluga pripada svakom radniku i organizacijsko cjelini za poslove koje obavlja.

Uprava organizacije u svom radu na podru?ju kvalitete i upravljanja okolišem inzistira na stalnoj komunikaciji s poslovnim partnerima, te unutarnjim i vanjskim interesnim grupama.  Poduzima mjere smanjenja one?iš?enja i stalnog poboljšavanja u sustavu kvalitete i okoliša.

Svoju politiku i rezultate upravljanja kvalitetom i okolišem na prikladan na?in ?eli prezentirati javnosti.

Uprava organizacije se obvezuje da ?e u okviru svojih poslovnih obveza predano raditi na dosljenoj primjeni  i neprestanom poboljšavanju sustava upravljanja kvalitetom i okolišem, te ga uskla?ivati sa zakonskim zahtjevima i svjetskim normama zaštite okoliša.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站