Objavljeno: 01. 08. 2016. , A?urirano: 09. 04. 2019.

Pokretanjem "Projekta vizualnog ozna?avanja hrvatskih pro­izvoda" Hrvatska gospodarska komora ?eli uspostaviti vizual­ni kod na hrvatskom i svjetskom tr?ištu, i na taj na?in pomo­?i hrvatskim tvrtkama i proizvo?a?ima.

Znak Hrvatska kvaliteta (Croatian Quality) kupcu treba biti jamstvo da se radi o proizvodima koji jama?no predstavljaju sam vrh svjetske ponu­de u svojoj klasi.

Proizvodi sa znakom Izvorno hrvatsko (Croatian Creation) imaju posebnu vri­jednost.

Pravo uporabe znaka “Hrvatska kvaliteta” i “Izvorno hrvatsko” dodjeljuje se proizvodima i uslugama koji/e posjeduju natprosje?nu kvalitetu, najmanje kao proizvodi ili usluge na razini “Hrvatske kvalitete”, a proizvedeni na podru?ju Republike Hrvatske ili su nastali/e kao rezultat hrvatske tradicije, razvojno-istra?iva?kog rada, inovacije i invencije.

Ukoliko Vaš proizvod ili usluga odgovaraju navedenom opisu potrebno je pokrenuti postupak za dodjelu prava uporabe znaka. Zahtjev za dodjelu pra­va uporabe znaka podnosi se, na propisanom obrascu, Odje­lu za upravljanje kvalitetom pri HGK. Više informacija o kri­terijima za dobivanje znaka, postupku prijave i provjere te troškovima postupka mogu?e je prona?i na sljede?oj strani­ci.

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站