Vrijeme odr?avanja: 12.12.2019.

Objavljeno: 12. 12. 2019. , A?urirano: 16. 12. 2019.

Hrvatska gospodarska komora – ?upanijska komora Vukovar je 12. prosinca na 6. sve?anoj sjednici Gospodarskog vije?a dodijelila plakete Zlatna kuna najuspješnijim tvrtkama s podru?ja Vukovarsko-srijemske ?upanije za ostvarene poslovne rezultate u 2018. godini.

Zlatna kuna se dodjeljuje prema jedinstvenim kriterijima, pokazateljima, ukupno njih 18, koji se izra?unavaju na temelju rezultata poslovanja, odnosno financijskih izvješ?a tvrtki za proteklu godinu. Iz konkurencije se na samom po?etku isklju?uju javna, komunalna i poduze?a koja su prethodnu godinu zaklju?ila s gubitkom te poduze?a s manje od 10 zaposlenika. Za sve tvrtke u konkurenciji izra?unava se prosje?ni rang svih pokazatelja, a u u?i izbor ulaze tvrtke s najboljim prosje?nim rangom u svojoj kategoriji.

Na po?etku sve?ane sjednice Gospodarskog vije?a HGK – ?K Vukovar nazo?ne je pozdravila predsjednica ?upanijske komore Vukovar Vinka Ivankovi? te je naglasila va?nost prepoznavanja i priznavanja uspjeha u poslovanju. "Ovakva priznanja ne samo da prepoznaju dosadašnje uspjehe ve? poti?u i na odr?avanje kontinuiteta uspješnosti, ali su i poticaj svim ostalima za dodatni trud i zalaganje", rekla je Ivankovi?. 

Dodjela plaketa zk ?k Vukovar.JPG
Vinka Ivankovi?, predsjednica HGK – ?upanijske komore Vukovar; Izvor: HGK


Zlatne plakete najuspješnijim poduze?ima u kategorijama malih, srednjih i velikih tvrtki uru?ili su predsjednica ?K Vukovar Vinka Ivankovi? i ?upan Vukovarsko-srijemske ?upanije Bo?o Gali?.

U  konkurenciji malih trgova?kih društava za 2018. godinu nominirane su bile tvrtke: Cezareja d.o.o., Nijemci, Dinoza d.o.o., Bošnjaci, Euro Bau & Projektmanagment d.o.o., Rajevo selo, Istra?iva? Benz d.o.o., Nuštar te Seges d.o.o., ?upanja, a plaketu Zlatna kuna dobila je tvrtka Seges d.o.o. iz ?upanje.

U kategoriji srednjih trgova?kih društava nominirane su bile tvrtke: Cestorad d.d., Vinkovci, Grad-Export d.o.o., Vinkovci, Interier - mont d.o.o., Vukovar, Pro-team d.o.o., Vukovar te Slavonija-Boškovi? d.o.o., Cerna, a plaketu Zlatna kuna dobila je tvrtka Grad-Export d.o.o., Vinkovci.

U kategorije velikih trgova?kih društava nominirane su bile tvrtke: Boso d.o.o., Vinkovci, Dilj d.o.o., Vinkovci, Drvna industrija Spa?va d.d., Vinkovci, Pekar d.o.o., Vinkovci te Same Deutz-Fahr ?etelice d.o.o., ?upanja, a plaketu Zlatna kuna dobila je tvrtka Boso d.o.o., Vinkovci.

Na sve?anoj su sjednici gospodarskog vije?a, prema ve? ustaljenom obi?aju, uru?ena i priznanja tvrtkama koje u 2019. godini slave va?nije obljetnice kontinuiranog poslovanja (20 i više godina). Tako je za 70 godina kontinuiranog rada priznanje dobila tvrtka Veterinarska stanica d.o.o. ?upanja, a za pedeset godina kontinuiranog rada tvrtka Elektroservis d.o.o. Vinkovci. Za dvadeset godina kontinuiranog poslovanja nagra?ene su tvrtke: Plinara isto?ne Slavonije d.o.o. Vinkovci, Ilo?ki podrumi d.d. Ilok, Nexus d.o.o. Cerna, Suhomont d.o.o. Vinkovci, Efikasnost d.o.o. Vinkovci, Auto škola Poligon d.o.o. ?upanja, Veterinarska ambulanta Nela d.o.o. Ivankovo, Syndicus d.o.o. Vinkovci,  M-Felicita d.o.o. Vukovar, Tabella d.o.o. Vinkovci, Nautica Vukovar d.o.o. Vukovar.

Na kraju sjednice je ?upan Vukovarsko-srijemske ?upanije Bo?o Gali? ?estitao nagra?enima te im zahvalio na njihovu doprinosu zapošljavanju i razvoju ?upanije. Predstavio je aktivnosti za poticanje poduzetništva i demografske mjere kojima se nastoje preokrenuti negativni trendovi u ?upaniji te je najavio pokretanje dislociranog studija drvne tehnologije u Vinkovcima, koji ?e zapo?eti s radom akademske godine 2020./2021. 

dodjela plaketa ZK ?K Vukovar 3.JPG
Sve?ana sjednica Gospodarskog vije?a ?K Vukovar; Izvor: HGK
免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站