Objavljeno: 16. 05. 2019. , A?urirano: 16. 05. 2019.

Od 12. do 16. lipnja u Iloku, na zašti?enome arheološkom podru?ju Turska skela 33, uz samu rijeku Dunav, Društvo Ilo?ana iz Zagreba i OPG Izvori ?ivota – Zelenika iz Iloka provode projekt Akademija zemlje i ruku.

Cilj je ovoga projekta o?uvanje tradicijske nematerijalne i materijalne kulturne baštine ilo?koga kraja. Posebno vrijednu komponentu u realizaciji projekta ?ini prekograni?na suradnja s uklju?ivanjem i sudjelovanjem mladih Hrvata iz okolnih zemalja. U sklopu Akademije izra?ivat ?e se „?erpi?i“, glineni uporabni predmeti (upoznavanje s tehnikom izrade dekorativne keramike od gline) te ribarska koliba od pru?a i blata. Edukacijske radionice i pou?ne prezentacije vode iskusni stru?njaci moderatori.

Uz programske sadr?aje radionica, pripremljen je i niz popratnih doga?anja, što ovogodišnju manifestaciju ?ini novim me?unarodnim kulturno-turisti?kim proizvodom isto?ne Hrvatske. Provedbu ovoga projekta podr?ali su: Ministarstvo kulture RH, Ministarstvo obrazovanja i znanosti RH, Hrvatska turisti?ka zajednica, Upravni odjel za društvene djelatnosti – odjel školstva za Vukovarsko-srijemsku ?upaniju, Grad Ilok, Središnji dr?avni ured za Hrvate izvan RH, Srednja škola Ilok, Turisti?ka zajednica grada Iloka, Gradski muzej Vukovara, Muzej grada Iloka i HGK - ?K Vukovar.

 Više o projektu i preliminarnome ovogodišnjem programu mo?ete pogledati u prate?im dokumentima.

 Kontakt:

Društvo Ilo?ana, tel.: +38513896052; mob.: +385913896051; e-mail: drustvoilocana@gmail.com;

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站