Objavljeno: 09. 05. 2019. , A?urirano: 18. 10. 2019.

Hrvatska gospodarska komora u suorganizaciji s Agronomskim fakultetom Sveu?ilišta u Zagrebu i Institutom Ru?er Boškovi? iz Zagreba te s Hrvatskom poljoprivredno-šumarskom savjetodavnom slu?bom poziva vas na susret gospodarstvenika, znanstvenika, dr?avne uprave i ostalih povezanih sudionika iz podru?ja akvakulture, koji ?e se odr?ati 29. i 30. studenoga 2018., u kongresnoj dvorani hotela Lav u Vukovaru.

Skup je posve?en prikazu trenutnog stanja i utvr?ivanju bitnih tehnoloških, gospodarskih i znanstvenih spoznaja i rješenja (genetika, patologija, nutricionizam, tehnologija proizvodnje itd.) nu?nih za uspješan razvoj akvakulture.

Uz prikaz novih tehnoloških i znanstvenih spoznaja, primjere dobre prakse, iskustva uzgajiva?a i konzultanata te dijalog s dr?avnom upravom, cilj je ove konferencije potaknuti u?inkovitije korištenje sredstava iz raspolo?ivih i budu?ih alokacija Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Više o projektu mo?ete pogledati OVDJE.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站