Vrijeme odr?avanja: 13.03.2020. - 15.03.2020.

Ovogodišnji me?unarodni sajam gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede Viroexpo odr?at ?e se od 13. do 15. o?ujka u Virovitici.

Viroexpo je ve? godinama jedan od najuspješnijih i najposje?enijih sajmova ovakvog tipa u Hrvatskoj, a s obzirom na sve ve?i broj izlaga?a i posjetitelja, postao je jedan od najva?nijih sajmova u regiji, koji zbog svoje pristupa?nosti, odnosa prema posjetiteljima i izlaga?ima oni nazivaju "sajmom s dušom".

Zemlja partner 25. Viroexpa je Savezna Republika Njema?ka.

Opširnije o ovome sajmu mo?ete prona?i na internetskoj stranici www.viroexpo.com.hr.

?K Virovitica zadu?ena je za koordinaciju ?lanica HGK koje sudjeluju na 25. Viroexpu, a osoba zadu?ena za organizaciju izlaganja na zajedni?kom izlo?benom prostoru HGK je Suzana Kolesari?, koja je na raspolaganju za dodatne informacije na tel.: 033/618-044, 033/725-150 (centrala) ili e-mail: skolesaric@www.taikochao.com i hgkvi@www.taikochao.com.

Ako vaša tvrtka ?eli izlagati na ovome sajmu, prijaviti se mo?ete online obrascem u nastavku teksta. Rok za iskaz interesa je 31. sije?nja.

Nakon prikupljenih anketnih podataka, prema ukupnoj površini izlaganja, ponudit ?emo zainteresiranim ?lanicama cijenu izlaganja.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站