Vrijeme odr?avanja: 12.12.2019.

Objavljeno: 16. 12. 2019. , A?urirano: 16. 12. 2019.

U hotelu Kurija Jankovi? u Kapela Dvoru 12. prosinca odr?ana je sve?ana sjednica Gospodarskog vije?a ?K Virovitica na kojoj je promovirana 23. publikacija Karakteristike gospodarstva Viroviti?ko-podravske ?upanije u 2018. godini, a najuspješnijim tvrtkama na podru?ju Viroviti?ko-podravske ?upanije u 2018. godini uru?ene su plakete Zlatna kuna.

IMG-3.jpg
Zlatko Pleša, predsjednik ?K Virovitica; Izvor: HGK


Nakon uvodnih rije?i predsjednika ?K Virovitice Zlatka Pleše, viši stru?ni savjetnik Sektora za financijske institucije i ekonomske analize HGK ?eljko Hanzl predstavio je Razvojne raznolikosti Hrvatske s posebnim osvrtom na Viroviti?ko-podravsku ?upaniju. Direktorica ?K Virovitica Kristina Pleša predstavila je publikaciju Karakteristike gospodarstva Viroviti?ko-podravske ?upanije u 2018. godini koja za razliku od prošlogodišnje ima šest ve?ih poglavlja: Op?i podaci, Ekonomski pokazatelji, Demografski podaci, Obrazovanje, Gospodarske djelatnosti Viroviti?ko-podravske ?upanije i Lista nositelja/korisnika znakova kvalitete HGK.

IMG-4.jpg
Kristina Pleša, direktorica ?K Virovitica, predstavila je publikaciju Karakteristike gospodarstva Viroviti?ko-podravske ?upanije u 2018. godini; Izvor: HGK


Nakon promocije publikacija uru?ena su priznanja najuspješnijim tvrtkama u 2018. godini.

Plaketu Zlatna kuna u kategoriji malih trgova?kih društava dobila je tvrtka Gradba d.o.o. Brezik uime koje je priznanje primio prokurist Igor Bardi?, a uru?io ga je predsjednik ?K Virovitica Zlatko Pleša.

Plaketu Zlatna kuna u kategoriji srednjih trgova?kih društava dobila je tvrtka Pan parket d.o.o. ?a?inci, a plaketu je savjetnik predsjednika HGK Ivan Škori? uru?io predsjedniku Uprave Danielu Smiljani?u.

Plaketu Zlatna kuna u kategoriji velikih trgova?kih društava dobila je tvrtka Ciprijanovi? d.o.o. Orahovica, koju je ?upan Viroviti?ko-podravske ?upanije Igor Androvi? uru?io direktorici Antoniji Jurjevi?.

IMG-7.jpg
?upan Viroviti?ko-podravski Igor Androvi?; Izvor: HGK


Sve?anoj sjednici Gospodarskog vije?a prisustvovali su izaslanik predsjednika HGK Luke Burilovi?a i savjetnik predsjednika Ivan Škori?, ?upan Viroviti?ko-podravske ?upanije Igor Androvi?, gradona?elnik grada Slatine Denis Ostroši?, zamjenica gradona?elnika Virovitice Vlasta Honjek-Golinac, na?elnik op?ine Luka? ?uro Bukvi?, iz Hrvatske obrtni?ke komore – Obrtni?ke komore Viroviti?ko-podravske ?upanije predsjednik Zoran Hori? i komorski tajnik Bo?idar Jeremi? te ?lanovi Gospodarskog vije?a, predsjednici strukovnih grupa i grupacija HGK – ?upanijske komore Virovitica. 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站