O ?upanijskoj komori


Gospodarsko vije?e HGK - ?upanijske komore Virovitica formirano je 01. travnja 1994. godine, a stru?ne slu?be su zapo?ele s radom 01. kolovoza 1994. godine.
HGK - ?upanijska komora Virovitica djeluje kao dio sustava Hrvatske gospodarske komore, a kroz  Odsjeke, Strukovne grupe, Grupacije prati se gospodarska djelatnost, povezuju gospodarski subjekti, a isto tako posreduje se u uspostavljanju odnosa sa ustanovama, institucijama, agencijama i fondovima, a ujedno se intenzivno radi na pove?anju u?inkovitosti vlastitog djelovanja i afirmacije Komore.

HGK - ?upanijska komora Virovitica zastupa interese ?lanica, organizira nastupe gospodarstvenika na sajmovima u Hrvatskoj i inozemstvu, daje informacije o gospodarstvu, povezuje ?lanice, te izdaje niz dokumenata (Potvrde o podrijetlu robe, dozvole za me?unarodni cestovni teretni promet) i druge poslove iz sfere javnih ovlasti.

HGK - ?upanijska komora Virovitica uvela je Sustav upravljanja kvalitetom prema normi HRN ISO 9001:2000 u svoje poslovanje, 18. studenog 2004. god., u cilju osiguranja neprekidnog poboljšanje u aktivnostima koje obavlja i na zadovoljstvo svih zainteresiranih ?lanica.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站