Me?unarodne aktivnosti


ME?UNARODNE AKTIVNOSTI:

U cilju intenziviranja i optimalizacije me?usobnih gospodarskih odnosa, potpisani su Sporazumi o suradnji s:
- 15.11.1994.
   Privrednom/Gospodarskom komorom Federacije BiH, Ured u Mostaru
- 15.01.1997.
   Trgova?ko-industrijskom komorom ?upanije Somogy, Kaposvar, Ma?arska
- 21.05.1999.
   Privrednom/Gospodarskom komorom Federacije BiH, Ured u Tuzli
- 11.09.2008.
   Privredna komora Unsko-sanskog kantona, Biha?, BiH
- 14.08.2009.
   Pe?uško-baranjskim poduzetni?kim centrom, Pe?uh, Ma?arska
- 20.01.2011.
   Privrednom komorom Makedonije - Regionalnom komorom Ohrid
- 20.01.2011.
   Privrednom komorom Makedonije - Regionalnom komorom Veles
- 02.03.2011.
   Zakladom Barka i Ministarstvom vanjskih poslova Republike Ma?arske
- 19.01.2012.
   Trgova?ko-industrijskom komorom Khmelnitske oblasti, Ukrajina

HGK - ?upanijska komora Virovitica intenzivno sura?uje sa Trgova?ko-industrijskom komorom iz Kaposvara, Pecsa, Szentlorinca i Nagykanizse, Ma?arska, s PC ?upanije Somogy i PC u Barcsu, Ma?arska, te sa Ma?arsko-hrvatskom trgov.-industrijskom komorom. Kroz prezentaciju gospodarstva, a u cilju razvoja gospodarskih odnosa, sura?uje se u ?eškoj sa Gospodarskom komorom i sajmom "Salima" iz Brna i gradom Vyškov - Ured za gospodarstvo, s Privrednom komorom Srbije (Kikinda), u Crnoj Gori s predstavnicima Komore i Jadranskog sajma u Budvi, te u BiH: Gospodarskom/Privrednom komorom Federacije BiH, Uredom u Mostaru, Privrednom komorom Unsko-sanskog kantona u Biha?u, Kantonalnom privrednom komorom Tuzla, Regionalnom Privrednom komorom Doboj i Privrednom komorom Br?ko Distrikt.
Izuzetno je dobra suradnja i intenzivno se komunicira sa Uredima za gospodarstvo Veleposlanstva ?eške (i "Czech trade"-om), Ma?arske, Poljske i Slova?ke u RH, a u cilju pove?anja obima me?usobne vanjskotrgovinske razmjene, te predstavnicima Komora i diplomatskim predstavnicima zemalja koje sudjeluju na "Viroexpo-u".
HGK - ?upanijska komora Virovitica je sa Viroviti?ko-podravskom ?upanijom bila, s hrvatske strane, partner u projektu Ma?arske, a ?iji su nositelji bili ?upanija Somogy i njen PC, te su dobivena sredstva EU, iz programa PHARE CBC.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站