Vrijeme odr?avanja: 12.12.2019.

Objavljeno: 16. 12. 2019. , A?urirano: 16. 12. 2019.

Na sve?anoj sjednici Gospodarskog vije?a HGK – ?upanijske komore Vara?din, u ?etvrtak, 12. prosinca, dodijeljena su posebna priznanja povodom obljetnica uspješnog poslovanja tvrtki te plakete Zlatna kuna za 2018. godinu.

Plaketom Zlatna kuna za najuspješnija trgova?ka društva u 2018. nagra?eni su u kategoriji:

  • najuspješnijeg velikog trgova?kog društva – Vindija d.d., Vara?din        
  • najuspješnijeg srednjeg trgova?kog društva – Knauf Insulation d.o.o., Novi Marof
  • najuspješnijeg malog trgova?kog društva – Marker d.o.o., Vara?din

Zlatnu kunu za ?ivotno djelo primio je Ivan Kova?i?.

Tvrtki GK grupa d.o.o. Vara?din dodijeljeno je priznanje za iznimna dostignu?a i doprinos u razvitku gospodarstva Vara?dinske ?upanije u kategoriji inovacija.

Dodijeljena su i posebna priznanja povodom godišnjice uspješnog poslovanja, i to za:

80 godina poslovanja

  • Metalska industrija Vara?din d.d.

70 godina poslovanja    

  • Drvodjelac d.o.o., Ivanec

65  godina poslovanja    

  • Grafi?ar d.d., Ludbreg

60 godina poslovanja    

  • Vindija d.d.,  Vara?din

55 godina poslovanja    

  • Turist d.o.o., Vara?din

45 godina poslovanja    

  • Veterinarska stanica Novi Marof d.o.o., Novi Marof

40 godina poslovanja    

  • Trgopromet d.o.o., Novi Marof

Najuspješnijim trgova?kim društvima i pojedincima priznanja su uru?ili i ?estitali ?upan Vara?dinske ?upanije Radimir ?a?i?, gradona?elnik Grada Vara?dina Ivan ?ehok, prorektor Sveu?ilišta Sjever profesor Vlado Tropša, dekanica FOI-ja Vara?din profesorica Nina Begi?evi? Re?ep, savjetnik predsjednika HGK Marko Jur?i? te Dragutin Glo?ini?, predsjednik ?K Vara?din. U ime nagra?enih zahvalio se Robert Goti?, predsjednik uprave GK grupe. 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站