Objavljeno: 16. 11. 2017. , A?urirano: 30. 11. 2017.

?K Vara?din sudjeluje u projektu Internacionalizacija – Strateške vještine natjecanja na me?unarodnim tr?ištima (Strategic skills to compete in the international markets) financiranom sredstvima Europskog socijalnog fonda kao podrška procesima internacionalizacije tvrtki i budu?nosti poduze?a izme?u internacionalizacije i inovacije. 

Partneri u projektu su Regija Veneto, UNIS&FLab-Experimental Laboratory of Unindustria Services & Training Treviso Pordenone te Unindustria Treviso u sustavu Confindustria Italia – asocijacija industrijskih poduze?a Italije.

Ovo je prilika za tvrtke zainteresirane za uspostavu odnosa i pribli?avanje me?unarodnim tr?ištima ili konsolidaciju odgovaraju?eg procesa internacionalizacije, odnosno prisutnosti na stranim tr?ištima.

Treninzi i prate?e aktivnosti uklju?uju samu tvrtku, a isplanirani su na temelju poznatih iskustava u podupiranju tvrtki na me?unarodnim tr?ištima i mogu?nostima pri ulasku na me?unarodna tr?išta te predvi?aju tematske seminare, interakcijske treninge (tako?er na stranom jeziku), trenerske aktivnosti za provedbu znanja ste?enoga na te?ajevima, izradu poslovnog plana za internacionalizaciju, napredne treninge u inozemstvu s mogu?noš?u uspore?ivanja s tamošnjim lokalnim tvrtkama, istra?ivanje tr?išta, poslovne posjete inozemstvu za razvoj poslovanja i djelomi?no pokri?e troškova privremenog menad?era.

 

Aktivnosti

Treviso, Italija, 29. rujna

?K Vara?din sudjelovala na transnacionalnom seminaru u sklopu projekta Internacionalizacija – Strateške vještine kompeticije na me?unarodnim tr?ištima

?K Vara?din je 29. rujna sudjelovala na transnacionalnom seminaru-radionici u sklopu projekta Internacionalizacija – Strateške vještine kompeticije na me?unarodnim tr?ištima (Internationalisation – Strategic skills to compete in the international markets) s temom Potencijal suradnje MSP-ova (malih i srednjih poduze?a) i mogu?nosti putem europskog sustava financiranja.

Seminar su zajedni?ki organizirali Regija Veneto, UNIS&FLab-Experimental Laboratory of Unindustria Services & Training Treviso Pordenone te Unindustria Treviso u sustavu Confindustria Italia – asocijacija industrijskih poduze?a Italije koja predstavlja svoje ?lanice i zastupa njihove interese u Italiji i inozemstvu.

UNIS&Flab iz Trevisa je vode?i centar izvrsnosti u podru?ju eksperimentalne obuke za inovacije, istra?ivanja i prototipiranja i jedinstveno mjesto iniciranja inovativnih procesa valorizacijom iskustava dobivenih istra?ivanjima i kreativnosti.

Unindustria Treviso je asocijacija industrijskih poduze?a pokrajine Treviso (Union of Industrialists of the Province of Treviso) koja predstavlja više od 2500 tvrtki.

Predstavljeni su konkretni primjeri podrške u podru?ju internacionalizacije, tj. kako transnacionalna suradnja mo?e pomo?i malim i srednjim poduze?ima da zajedno pristupe analizi i ulasku na nova tr?išta.

Predstavnici sudjeluju?ih zemalja Hrvatske, Austrije, Italije i Slovenije predstavili su svoja iskustva i primjere dobre prakse u transnacionalnoj suradnji tvrtki i njezinu utjecaju na internacionalizaciju poslovanja, a raspravljalo se i o sektorima i djelatnostima koji imaju potencijal za daljnju transnacionalnu suradnju hrvatskih, talijanskih, austrijskih i slovenskih tvrtki te zajedni?ko sudjelovanje na tre?im tr?ištima u budu?nosti.

Radionica je tako?er pru?ila osnovu za uvo?enje novih projektnih ideja koje ?e se aktivirati tijekom naredne 3 godine. Stoga je drugi dio radionice bio usmjeren na razmjenu ideja i prioriteta sa sudjeluju?im poduze?ima radi razumijevanja njihova potencijalnog interesa za budu?e akcije.

Obavljene su pripreme i konkretni dogovori s talijanskim tvrtkama koje ?e vrlo skoro posjetiti zainteresirane tvrtke u Hrvatskoj, a napravljen je i plan posjeta i razgovora talijanskih poduze?a s tvrtkama u Hrvatskoj po?etkom studenoga.

Treviso C.jpg

Treviso B.jpg

 

Vara?din, 6. studenoga

B2B poslovni susreti u okviru projekta Internacionalizacija – Strategic skills to compete in the international markets

?K Vara?din je 6. studenoga organizirala B2B poslovne susrete u okviru projekta Internacionalizacija – Strategic skills to compete in the international markets izme?u talijanskih tvrtki STL s.r.l. i ENEX Refrigeration Systems i hrvatskih tvrtki Oprema d. d., Inoxmont d. o. o., Energy Plus d. o. o. i Marinox d. o. o.

U zajedni?koj organizaciji povezivanja tvrtki sudjelovali su talijanski partneri u projektu Regija Veneto, UNIS&FLab-Experimental Laboratory of Unindustria Services & Training Treviso Pordenone te Unindustria Treviso u sustavu Confindustria Italia – asocijacija industrijskih poduze?a Italije.

Poslovni susreti odr?ali su se u samim tvrtkama u Ludbregu i Zagrebu, a uklju?ivali su razgledavanje proizvodnih pogona tvrtki, prezentacije tvrtki i njhovih poslovnih mogu?nosti i mogu?nosti me?usobne proizvodne suradnje.

Razgovori su doveli do otvaranja mogu?nosti zajedni?kih ulaganja te niza poslovnih kooperacija i suradnje u izvršenju ve?ih projekata koji mogu biti odra?eni jedino proizvodno-poslovnim nadopunjavanjem tvrtki iz Hrvatske i Italije koje su bile iznimno zadovoljne odr?anim razgovorima.

P1090083.JPG

Internacionalizacija - Inoxmont -VS; Izvor: ; Snimio: .P1090086.JPG

Internacionalizacija - Marinox; Izvor: ; Snimio: .

 

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站