Temelj gospodarstva Vara?dinske ?upanije ?ini prera?iva?ka industrija koja ostvaruje 54% ukupnog prihoda ?upanije i posjeduje velik potencijal rasta izvoza – rezultat koji se ogleda u mnogobrojnim me?unarodno-konkurentnim tvrtkama, uspješnim malim i srednjim poduze?ima te brojnim stranim ulaga?ima koji su prepoznali uspješnost „vara?dinskog gospodarskog recepta“. Od 2000.g. izvoz ?upanije pove?an je ?ak 3,7 puta, u 2015.g. prelazi granicu od 8 milijarda kuna te sada ?ini 36% ukupnog prihoda ?upanije što Vara?dinskoj ?upaniji daje atribut „najizvoznije“ ?upanije s 3 milijarde kn izvoznog suficita, od 10 milijardi koliko ukupno iznosi suficit RH. U postocima, to zna?i da 7% ukupnoga hrvatskog izvoza ostvaruju upravo poduzetnici iz Vara?dinske ?upanije.

Vara?dinska ?upanija još je 2010. godine proglašena najkonkurentnijom ?upanijom u RH i od tada neprekidno zauzima najviša mjesta na ovoj laskavoj rang listi. Politike i projekti za zauzimanje vode?ega konkurentskog polo?aja Vara?dinske ?upanije kreirani su u HGK ?upanijskoj komori Vara?din uz sudjelovanje svih relevantnih osoba koje su svojim profesionalnim anga?manom pridonijele modernizaciji i restrukturiranju industrije.

HGK ?upanijska komora Vara?din prepoznata je od strane poslovnog i javnog sektora kao inicijator i kreator uspješnog „vara?dinskog recepta“ za privla?enje ulaga?a i gospodarski razvoj. Krajem 90-tih, ?K Vara?din prva je u Hrvatskoj krenula s kreiranjem investicijskog okru?enja, najprije za doma?e, a zatim i za strane investitore. Samostalno smo razvili alate za privla?enje stranih investicija prema najboljim svjetskim standardima koji uklju?uju izradu strategije, organizaciju kontakt to?ke, individualan pristup investitoru, izradu vodi?a za investitore, izra?un fiksnih troškova poslovanja, do raznih oblika promocije. To smo znanje kasnije prenijeli i na druge gradove i op?ine.

Vara?dinska komora otvorila je prve dvije gospodarske zone u Vara?dinskoj ?upaniji (Gospodarska zona Vara?din i Slobodna zona Vara?din), napunila ih stranim i doma?im investitorima te je svojim aktivnostima, u razdoblju od 2000. – 2008. godine, privukla 300 novih tvrtki i otvorila 10.000 novih odr?ivih radnih mjesta.

U 25 godina hrvatske samostalnosti u?inili smo sve kako bismo gospodarstvo razvijali na odr?ivim temeljima. Privatizacija je obavljena bez ve?ih nepravilnosti, a posrnula socijalisti?ka poduze?a restrukturirana su i sa?uvana od tzv. divlje privatizacije. Daljnji razvoj projektiran je i realiziran na temeljnim principima zdrave ekonomije koja uklju?uje reindustrijalizaciju, preferiranje proizvodnje i otvaranje novih radnih mjesta, fokusiranje na izvozne aktivnosti poslovnog sektora, privla?enje stranih greenfield investicija i sve to uz osiguravanje najboljega dostupnog  obrazovanja za stanovništvo.

Budu?nost vidimo u povezivanju znanosti i gospodarstva, razvoju visokog školstva, osobito tzv. STEM podru?ja, razvojno-istra?iva?kim kapacitetima okupljenim oko Tehnološkog parka i daljnjem ja?anju internacionalizacije naših proizvoda i usluga.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站