Temeljem ?lanka 47. Statuta Hrvatske gospodarske komore i Zaklju?aka Izbornog tijela za izbor ?lanova Gospodarskog vije?a HGK - ?upanijske komore Vara?din na sjednici odr?anoj 15. sije?nja 2020., u novi sastav Gospodarskog vije?a za mandatno razdoblje 2020. -2024. godine,  imenovane su slijede?e ?lanice i njihovi predstavnici:

1. BABI? TOMISLAV VARTEKS d.d. Vara?din
2. BENJAK JASMINKA ZAGORJE-TEHNOBETON d.d. Vara?din
3. BESER FRANJO  GRAFI?AR d.d. Ludbreg
4. CESAREC TOMISLAV BOXMARK LEATHER d.o.o. Trnovec Bartolove?ki
5. CVETKO TOMISLAV  OPREMA d.d. Ludbreg
6. DRA?IN MARIN MIV d.d. Vara?din
7. DRK DRAGUTIN  PS VINDIJA d.d. Vara?din
8. ?ULA ZDENKO HEP DOS d.o.o Elektra Vara?din
9. GOTI? DRAGUTIN KIRCEK d.o.o. Ljubeš?ica
10. PRAPOTNIK JASNA COMPROM PLUS d.o.o. Vara?din
11. IVEZI? ILIJA ARSENAL – IVEZI? d.o.o. Vara?din
12. KIRI? DAMIR  GUMIIMPEX - GRP d.d. Vara?din
13. KOŠ?AK SINIŠA COLAS HRVATSKA d.d. Vara?din
14. KOZULI? PREDRAG BOMARK PAK d.o.o. Vara?din
15. KRANJ?EC DRAGUTIN  TTI d.o.o. Vara?dinske Toplice
16. KRI?ANI? IVAN VETERINARSKA STANICA d.d. Vara?din 
17. MAGI? STANISLAV INFRASTRUKTURA d.o.o. Ludbreg
18. PEZO JARMILA IGEA d.o.o. Vara?din
19. TOPOLNJAK IVAN  TERMOPLIN d.d. Vara?din
20. TOPOLNJAK MLADEN DERMA d.d. Vara?din
21. MRŠI? STJEPAN KNAUF INSULATION d.o.o. Novi Marof
22. ZVER SINIŠA IVAN?ICA d.d. Ivanec


Predsjednik Gospodarskog vije?a ?K Vara?din - Dragutin Glo?ini?, dipl. ing.
 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站