Vrijeme odr?avanja: 03.02.2020.

Objavljeno: 21. 01. 2020. , A?urirano: 21. 01. 2020.

Udruga ra?unovo?a i financijskih djelatnika Slavonski Brod u suradnji s Hrvatskom zajednicom ra?unovo?a i financijskih djelatnika te HGK – ?K Slavonski Brod organizira seminar Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2019., sastavljanje prijave poreza na dobit za 2019., sastavljanje prijave poreza na dohodak za 2019. godinu.

Seminar ?e se odr?ati u ponedjeljak, 3. velja?e, u 9:30 sati u ?K Slavonski Brod, na adresi Matije Mesi?a 9.

Predava?i na seminaru bit ?e savjetnici/urednici u ?asopisu Ra?unovodstvo i financije.

Za detaljnije informacije o seminaru te uvjetima sudjelovanja, zainteresirani se trebaju obratiti u Udrugu RFD Slav. Brod (tel: 035/446-847; 091/5188961, e-mail: udrugarfd@gmail.com).

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站