Vrijeme odr?avanja: 11.02.2020.

Objavljeno: 11. 02. 2020. , A?urirano: 11. 02. 2020.

U ?upanijskoj komori Slavonski Brod, Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) odr?ala je u utorak, 11. velja?e, 49. Infodan. S ciljem što bolje informiranosti poduzetnika o kreditnim programima koje provodi Hrvatska banka za obnovu i razvitak, voditelj Podru?nog ureda za Slavoniju i Baranju – sektor kreditiranja Boris ?agalj individualno je razgovarao s poduzetnicima zainteresiranima za uporabu HBOR-ovih programa.

Na Infodanu su odr?ana dva individualna sastanka s poduzetnicima koji su predstavili svoje potrebe. Ve?ina poduzetnika se interesirala za financiranje novih projekta u malom i srednjem poduzetništvu. Radi interesa poduzetnika razgovori ?e se nastaviti i u narednom razdoblju.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站