Osnovana: 1994. g
Broj ?lanica: 1695
Kontakt podaci: Matije Mesi?a 9, 35000 Slavonski Brod, 
tel: 035/448-583, fax: 035/448-591
E-mail: hgksb@www.taikochao.com
Internet: www.www.taikochao.com

Najzna?ajnija aktivnost komore obavlja se, s jedne strane, preko Gospodarskog vije?a gdje najkompetentniji gospodarstvenici raspravljaju o pojedinim aktualnim problemima gospodarstva, a s druge strane, preko strukovnih grupa i skupina gdje se raspravlja problematika odre?ene djelatnosti.

Predsjednik: Drago ?ugura,
                       predsjednik Uprave  ?uro ?akovi? Monta?a, d.o.o.
Direktor: Krešimir Rudec, dipl.oec

Stru?ni suradnici:

  • Marija Lugarec, dr.vet.med. – poljoprivreda, prehrambena industrija, zaštita okoliša, turizam, ko?na industrija, unaprije?enje kvalitete (LUK), Izvorno hrvatsko, Hrvatska kvaliteta,
  • Maja Balen Mušija, dipl.ing. - promet, raspodjela dozvola za me?unarodni prijevoz, ovjera dokumenata koji prate robu pri izvozu, uskla?ivanje voznih redova, EU projekti,
  • Tomislav Teki?, mag.oec. - trgovina, graditeljstvo i komunalno gospodarstvo, financijske institucije i ekonomske analize, digitalna transformacija i strateški razvoj.

Stru?ni referent:

  • Bibjana Doki? – informatika (baze poslovnih subjekata, burza robe i usluga), O?evidnik nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku, ?upanijska komora Slavonski Brod na Internetu, izdava?ka djelatnost, ATA karnet.
免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站