• BDP per capita € (2016.g.) 6.292
 • Stanovništvo (2011.) 158.559
 • Ukupno zaposleni (31.12.2018.) 38.779
 • Ukupno zaposleni u tvrtkama (31.12.2018.) 17.301
 • Stopa nezaposlenosti (31.12.2018.) 15,37%
 • Robni izvoz u 000 EUR (2018.) 313.909 *
 • Robni uvoz u 000 EUR (2018.) 235.423 *

* Slu?beni podaci Dr?avnog zavoda za statistiku

U Brodsko-posavskoj ?upaniji u 2018.g. aktivno je bilo 1842 tvrtki sa 17.301 zaposlenim.

 Struktura gospodarstva Brodsko posavske ?upanije mjerena udjelom u ukupnom prihodu:

 • prera?iva?ka industrija 47,80%
 • trgovina 17,54%
 • gra?evinarstvo 10,99%
 • poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 8,86%
 • stru?ne, znanstvene i tehni?ke djelatnosti 4,83%
 • opskrba elektri?nom energijom, parom i klimatizacija 2,41%
 • prijevoz i skladištenje 1,58%
 • ostale djelatnosti 5,99%.

Prema dobiti prije oporezivanja udio po djelatnostima u Brodsko posavskoj ?upaniji je:

 • prera?iva?ka industrija 52,55%
 • trgovina 11,55%
 • gra?evinarstvo 10,98%
 • stru?ne znanstvene i tehni?ke djelatnosti 4,73%
 • opskrba elektri?nom energijom, parom i klimatizacija 4,20%
 • poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 5,87%
 • prijevoz i skladištenje  1,97%
 • ostale djelatnosti 8,15% .
免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站