Devetnaesta sjednica Foruma predsjednika komora Ekonomske regije u slivu rijeke Save (ERUSRS)

Objavljeno: 01. 07. 2016. , A?urirano: 08. 09. 2016.

Ciljevi projekta
  • Ubrzati gospodarski i odr?ivi razvoj savske regije;
  • Unaprijediti ekonomske odnose te prometnu i komunikacijsku infrastrukturu;
  • Uspostaviti bolje veze na podru?ju turizma, zaštite okoliša i znanosti;
  • Poticati povezivanje poduzetnika i zajedni?ka ulaganja;
  • Provoditi zajedni?ke edukativne programe, sa svrhom ja?anja poduzetni?ke matrice;
  • Promovirati obnovu i razvoj plovidbe rijekom Savom, te nauti?ki turizam;
  • Prezentiratii multikulturalne sadr?aje savske regije;
  • Ja?ati prekograni?nu i me?uregionalnu suradnju;
  • Razvijati savsku regiju kao privla?no mjesto za ulaganje i rad u okviru EU-a.

U Banjoj Luci se 11. svibnja 2016. odr?ala 19. sjednica Foruma predsjednika komora Ekonomske regije u slivu rijeke Save (ERUSRS).

Ekonomska regija u slivu rijeke Save-ERUSRS projekt je koji se temelji na Protokolu o regionalnoj suradnji 17 gospodarskih komora s podru?ja sliva rijeke Save iz Hrvatske, Slovenije, Srbije i BiH, potpisan 2007. godine na konstituiraju?emu me?ukomorskom sastanku u Šapcu (Srbija), uz sudjelovanje predstavnika veleposlanstava, Europske unije i Me?unarodne komisije za sliv rijeke Save. Pokreta? te regionalne inicijative ?ije je izvorište u Okvirnom sporazumu za sliv rijeke Save, potpisanom 2002. godine izme?u ?etiriju savskih dr?ava, bila je Regionalna privredna komora Valjevo, a njezinu ideju prihvatile su sve komore, uz ocjenu da takav oblik ekonomskog povezivanja mo?e pridonijeti br?em gospodarskom napretku cijele regije. Naglasak je stavljen na odr?ivi razvoj, uz korištenje prirodnih resursa rijeke Save, ali i na njezino ekološko o?uvanje.

Na sjednici je podneseno izvješ?e o aktivnostima tijekom predsjedavanja Forumom, Podru?ne privredne komore Banja Luka, a donesena je i  odluka da u sljede?em dvogodišnjem razdoblju Forumom predsjeda Privredna komora Beograd. Prisutni predstavnici komora razgovarali su i o tijeku ostvarenja internetske stranice projekta i publikacije Pove?i me, kojima ?e se nastaviti promovirati gospodarstva komora ERUSRS-a, a upoznali su se i s aktivnostima Savske komisije u 2015. godine.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站