Vrijeme odr?avanja: 16.03.2017.

Objavljeno: 08. 03. 2017. , A?urirano: 17. 03. 2017.

Na šestoj je sjednici Gospodarskog vije?a ?upanijske komore Sisak, odr?anoj 16. o?ujka u Hrvatskoj Kostajnici, istaknuto da su kvalificirana radna snaga, zapošljavanje i nezaposlenost goru?i problemi sisa?ko-moslava?koga gospodarstva.

Raspravljaju?i o gospodarstvu Sisa?ko-moslava?ke ?upanije, s naglaskom na ljudski potencijal, predsjednik ?K Sisak Boris Mesari? rekao je: „Na?alost, kada govorimo o svojoj ?upaniji i njenu gospodarstvu, slika se nije bitno promijenila i zabrinjavaju?e je da naša ?upanija ima jednu od najve?ih stopa prosje?ne nezaposlenosti. Posebice zbrinjava podatak od 37,7 tisu?a zaposlenih i 46,3 tisu?e umirovljenika, što zna?i da na jednog umirovljenika dolazi 0,80 zaposlenih. I na dr?avnoj je razini dosta nepovoljna situacija; na jednog je umirovljenika 1,21 zaposleni. Broj nezaposlenih u ?upaniji je oko 16 tisu?a."

GV_Kostajnica_Galekovic_PPS Majur.JPG
?lanovi Gospodarskog vije?a ?K Sisak u posjetu tvrtki PPS Majur d. o. o.; Izvor: HGK

Mesari? se osvrnuo i na devizni suficit: „To je nešto ?ime se uvijek hvalimo! U 2016. godini, devizni je suficit dosegnuo 163 milijuna eura, me?utim, nije najbolji pokazatelj podatak da je izvoz u prošloj godini u odnosu na prethodnu smanjen za 24 posto, dok insolventnost pravnih osoba iznosi 140 milijuna kuna."

Na sjednici se raspravljalo i o problematici Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom i prate?eg Pravilnika koji se primjenjuje od 1. sije?nja 2014. godine. Njime je za poslodavce propisana obveza kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom, a Pravilnikom o utvr?ivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom propisana je jedinstvena stopa kvote od 3 posto za sve poslodavce, bez obzira na vrstu djelatnosti kojom se bave. Sisa?ko-moslava?ki gospodarstvenici uputit ?e primjedbe na primjenu ovog Zakona jer smatraju da je ovo novi namet za gospodarstvo. Premda je Zakon donesen s ciljem uskla?ivanja s direktivama EU, ?upanijski gospodarstvenici smatraju da prethodno nije u?injena procjena u?inaka te prikupljenih sredstava na temelju ovog Zakona.

GV_Kostajnica_Pounje.JPG
?lanovi Gospodarskog vije?a ?K Sisak u posjetu tvrtki Pounje d. d.; Izvor: HGK

?uro Popija?, predsjednik Uprave Petrokemije d. d., izabran je u Gospodarsko vije?e ?K Sisak, odnosno u Skupštinu HGK.

Na sjednici je prihva?en i Izvještaj o radu ?K Sisak za 2016. godinu.

U okviru sjednice, ?lanovi Gospodarskog vije?a posjetili su proizvodne pogone tvrtki PPS Majur d. o. o. i Pounje d. d. u Hrvatskoj Kostajnici. Pritom su se upoznali s proizvodnim procesima dviju tvrtki te s planovima daljnjeg razvoja.

GV_Kostajnica_PPS Majur.JPG
?lanovi Gospodarskog vije?a ?K Sisak u posjetu tvrtki PPS Majur d. o. o.; Izvor: HGK

 

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站