Zakonska regulativa


Kako bi svi zakonski akti, doneseni na ?upanijskom, gradskom i op?inskom nivou bili još dostupniji, na ovoj stranici su dostupne poveznice na stranice ?upanije, gradova i op?ina na kojima se nalaze slu?bene novine s pregledom donesenih akata.

NATJE?AJI I JAVNI POZIVI

Na web stranicama Sisa?ko-moslava?ke ?upanije (www.smz.hr) pod rubrikom "Natje?aji i javni pozivi" nalazi se pregled otvorenih natje?aja iz podru?ja djelovanja upravnih odjela ?upanije.

Na stranicama gradova i op?ina nalazi se pregled slu?benih novina i otvorenih natje?aja. Poveznice na stranice na kojima se mogu na?i dokumenti su u nastavku.

Sisak - Slu?beni glasnik, Dokumenti i odluke
Kutina
Novska
Glina - Nabava, Natje?aji
Hrvatska Kostajnica
Popova?a
Slu?beni vjesnik - Hrvatska Kostajnica, Novska, Petrinja, Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lekenik, Lipovljani, Majur, Martinska Ves, Sunja i Topusko.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站