3. sjednica Strukovne skupine cestovnog teretnog prometa

U ?upanijskoj komori Sisak 24. o?ujka 2015. godine odr?ana je 3. sjednica Strukovne skupine cestovnog teretnog prometa ?upanijske komore Sisak.

Na sjednici su predlo?eni kandidati odnosno tri tvrtke iz djelatnosti H 49.41 po NKD 2007 s podru?ja ?upanijske komore Sisak za potrebe izborne sjednice Vije?a Udru?enja cestovnog teretnog prometa Hrvatske gospodarske komore.

Prisutni ?lanovi Strukovne skupine tako?er su raspravljali i o aktualnoj problematici u cestovnom teretnom prometu.

2. sjednica Strukovne skupine cestovnog teretnog prometa

U ?upanijskoj komori Sisak 30. svibnja 2014. godine odr?ana je proširena 2. sjednica Strukovne skupine cestovnog teretnog prometa ?K Sisak.

Na sjednici se raspravljalo o problematici prijevoznika koji prometovanje teretnim motornim vozilima do sjedišta svojih tvrtki po odre?enim ?upanijskim cestama na podru?ju SM? mogu obavljati samo uz potvrdu izdanu od strane ?upanijske uprave za ceste. Raspravljalo se i o problemima s kojima se prijevoznici susre?u prilikom prilaza i prometovanja teretnim motornim vozilima kru?nim tokom u gradu Kutini, a koji su vezani uz sigurnosni aspekt prometovanja. Osim prijevoznika sjednici su prisustvovali ravnatelj ?upanijske uprave za ceste Sisa?ko – moslava?ke ?upanije ?eljko Marjanovi? te policijski slu?benici Policijske uprave Sisa?ko – moslava?ke ?upanije zadu?eni za nadzor sigurnosti cestovnog prometa.

Sjednica Strukovne skupine cestovnog teretnog prometa

U ?upanijskoj komori Sisak 24. travnja 2014. godine odr?ana je izborna sjednica Strukovne skupine cestovnog teretnog prometa ?K Sisak.

Na sjednici su izabrani ?lanovi Strukovne skupine, predsjednik i zamjenik predsjednika. Za novog predsjednika izabran je Branko Petrinec (PETRINEC TRANSPORT d.o.o. iz Lipovljana), a za zamjenika predsjednika Drago Slukan (SLU – KOM d.o.o. iz Kutine). ?lanovi Strukovne skupine na sjednici su upoznati s obvezama odnosno po?etnim kvalifikacijama i periodi?nim izobrazbama profesionalnih voza?a prema Direktivi 2003/59/EZ, a u vezi s upisom „KOD-a 95“ u voza?ku dozvolu. Zaklju?ci ?lanova Strukovne skupine uputit ?e se Sektoru za promet i veze Hrvatske gospodarske komore.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站