3. sjednica Strukovne grupacije cestovnog putni?kog prometa

Strukovna grupacija cestovnoga putni?kog prometa ?upanijske komore Sisak odr?ala je svoju tre?u sjednicu 8. studenoga 2016. godine u ?K Sisak.

?lanovi su Strukovne grupacije, prema Pravilniku o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza putnika (NN 114/15) i Poslovniku o uskla?ivanju voznih redova Hrvatske gospodarske komore, predlo?ili ?lanove Radnog odbora za ovjeravanje predlo?enih voznih redova za ?upanijske linije na podru?ju Sisa?ko-moslava?ke ?upanije za 2016./2017. godinu. U novi Radni odbor predlo?eni su Branko Kuševi? (Auto promet Sisak d. o. o. Sisak), Slaven Fukat (?azmatrans promet d. o. o. ?azma) i Dra?en Pavlovi? (?azmatrans Nova d. o .o. ?azma).

Na sjednici je usvojen i novi Poslovnik o radu Strukovne grupacije cestovnoga putni?kog prometa ?upanijske komore Sisak.

2. sjednica Strukovne skupine cestovnog putni?kog prometa

Druga sjednica Strukovne skupine cestovnog putni?kog prometa ?upanijske komore Sisak odr?ana je 1. prosinca 2015. godine.

Na sjednici je izabran novi predsjednik Strukovne skupine gosp. Darko Maji? ispred tvrtke Auto promet Sisak d.o.o. ?lanovi Strukovne skupine su prema Pravilniku o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza putnika (NN 114/15) i Poslovniku o uskla?ivanju voznih redova Hrvatske gospodarske komore predlo?ili ?lanove Radnog odbora za ?upanijske linije ?K Sisak, za 2016. godinu.

Prisutni prijevoznici su se izme?u ostalog osvrnuli i na predstoje?e uskla?ivanje voznih redova za 2016. godinu kao i na aktualnu problematiku u cestovnom putni?kom prometu.

Izborna sjednica strukovne skupine cestovnog putni?kog prometa ?upanijske komore Sisak

U ?K Sisak 21. studenoga odr?ana je izborna sjednica Strukovne skupine cestovnog putni?kog prometa ?upanijske komore Sisak.

Nakon isteka ?etverogodišnjeg mandata prijevoznici Sisa?ko-moslava?ke ?upanije izabrali su novog predsjednika, zamjenika predsjednika kao i tajnika Strukovne skupine cestovnog putni?kog prometa ?upanijske komore Sisak. Za predsjednika je izabran ?eljko ?everlija (Auto promet Sisak d.o.o. Sisak), za zamjenika predsjednika Slaven Fukat (?azmatrans promet d.o.o. ?azma), a za tajnika Ivan Javornik (viši stru?ni suradnik u ?K Sisak).

?lanovi Strukovne skupine predlo?ili su i Radni odbor za uskla?ivanje voznih redova za ?upanijske linije ?K Sisak za 2015. godinu. Prijevoznici su raspravljali o predstoje?em uskla?ivanju voznih redova za 2015. godinu te aktualnoj problematici u cestovnom putni?kom prometu.

6. sjednica Strukovne skupine cestovnog putni?kog prometa

U HGK ?upanijskoj komori Sisak 25. travnja 2014. odr?ana je 6. sjednica Strukovne skupine cestovnog putni?kog prometa ?K Sisak.

?lanovi Strukovne skupine na sjednici su upoznati s obvezama odnosno po?etnim kvalifikacijama i periodi?nim izobrazbama profesionalnih voza?a prema Direktivi 2003/59/EZ, a vezano uz upis „KOD-a 95“ u voza?ku dozvolu.
Zaklju?ci ?lanova Strukovne skupine uputit ?e se Sektoru za promet i veze Hrvatske gospodarske komore.

5. sjednica Strukovne skupine cestovnog putni?kog prometa

U ?upanijskoj komori Sisak 6. studenoga 2013. godine odr?ana je 5. sjednica Strukovne skupine cestovnog putni?kog prometa ?K Sisak.

?lanovi Strukovne skupine prihvatili su prijedlog da Slaven Fukat iz tvrtke ?azmatrans promet d.o.o. te ?eljko ?everlija iz tvrtke Auto promet Sisak d.o.o. postanu ?lanovi strukovne skupine. Ujedno, ?eljko ?everlija izabran je za novog predsjednika Strukovne skupine cestovnog putni?kog prometa ?K Sisak. ?lanovi Strukovne skupine predlo?ili su novi Radni odbor za uskla?ivanje voznih redova za ?upanijske linije ?K Sisak za 2014. godinu koji ?ine Branko Kuševi? (Auto promet Sisak d.o.o. Sisak), Slaven Fukat (?azmatrans promet d.o.o. ?azma) i Dra?en Pavlovi? (?azmatrans-Nova d.o.o. ?azma). Prema Pravilniku o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza putnika (NN 118/05, 120/10, 112/11) predsjednik ?K Sisak ?e, na temelju prijedloga, donijeti Odluku o imenovanju Radnog odbora za uskla?ivanje voznih redova za ?upanijske linije za 2014. godinu.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站