Izborna sjednica Strukovne grupacije zaštite na radu i zaštite od po?ara ?K Sisak

Tomislav Mrazovac iz tvrtke Kontrol biro d.o.o. ponovo je izabran za predsjednika Strukovne grupacije zaštite na radu i zaštite od po?ara ?K Sisak, Dalibor Orabovi? iz tvrtke Gavrilovi? d.o.o. njegov je zamjenik, a Dragoslav Krnjai? iz HGK - ?K Sisak, tajnik Strukovne grupacije. Opširnije...

8. sjednica Strukovne grupacije zaštite na radu i zaštite od po?ara ?K Sisak

"Tijekom posljednje tri godine Hrvatska bilje?i rast broja osoba koje su do?ivjele ozljedu na radu, a Sisa?ko-moslava?ka ?upanija tre?a je prema tom broju", istaknuo je Vitomir Begovi?, ravnatelj Zavoda za unapre?enje zaštite na radu (ZUNZR), na konferenciji za medije u sklopu nacionalne kampanje U?inkovita zaštita na radu – u?inkovito gospodarstvo. Povodom EU tjedna zaštite na radu Zavod je, u suradnji sa ?upanijskom komorom Sisak, organizirao Otvorena vrata ZUNZR-a i Savjetovalište ZNR 3 u 1 u srijedu, 24. listopada, u ?K Sisak. Konferenciji su prisustvovali i Brankica Grd, direktorica ?K Sisak, te Tomislav Mrazovac, predsjednik Strukovne grupe zaštite na radu i zaštite od po?ara ?K Sisak. Potom je odr?ana osma sjednica Strukovne grupacije zaštite na radu i zaštite od po?ara ?K Sisak. Opširnije...

7. sjednica Strukovne grupacije zaštite na radu i zaštite od po?ara ?K Sisak

Strukovna grupacija zaštite na radu i zaštite od po?ara ?upanijske komore Sisak odr?ala je svoju sedmu sjednicu 14. prosinca u ?K Sisak. Viši stru?ni savjetnik Zavoda za unapre?ivanje zaštite na radu, Neven Obradovi? predstavio je ovu središnju nacionalnu javnu ustanovu u podru?ju zaštite na radu, te prezentirao aktualne pokazatelje o stanju u podru?ju zaštite na radu na nacionalnoj i na razini Sisa?ko-moslava?ke ?upanije. Na razini Hrvatske po godišnjoj stopi ozljeda na radu i nadalje prednja?i djelatnost opskrbe vodom i uklanjanja otpadnih voda, zatim, djelatnost zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, a nakon toga poslovanje nekretninama i prera?iva?ka industrija. Opširnije...

6. sjednica Strukovne grupe zaštite na radu i zaštite od po?ara ?K Sisak

Strukovna grupacija zaštite na radu i zaštite od po?ara ?upanijske komore Sisak odr?ala je svoju šestu sjednicu u ?etvrtak, 9. o?ujka, u ?K Sisak. Na sjednici su usvojene izmjene Poslovnika o radu Strukovne grupacije, u skladu sa Statutom HGK.
Viši stru?ni savjetnici Zavoda za unapre?ivanje zaštite na radu, Neven Obradovi? i Vanja Glogovac, ?lanovima su Strukovne grupacije predstavili Nacionalnu kampanju STOP ozljedama na radu 2016. – 2018. Opširnije...

5. sjednica Strukovne grupe zaštite na radu i zaštite od po?ara ?K Sisak

Strukovna grupa zaštite na radu i zaštite od po?ara ?K Sisak odr?ala je svoju petu sjednicu u ?upanijskoj komori Sisak u srijedu, 8. lipnja.
O istra?ivanju nesre?a i nezgoda na radu te planu provedbe pilot projekta govorila je Ivana Krišto iz Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, a o prakti?noj primjeni modela za istra?ivanje nesre?a i nezgoda na radu govorila je Marija Batak iz Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. Opširnije...

4. sjednica Strukovne grupe zaštite na radu i zaštite od po?ara ?K Sisak

Strukovna grupa zaštite na radu i zaštite od po?ara ?K Sisak odr?ala je svoju ?etvrtu sjednicu 31. o?ujka 2016. godine. Predsjednik Tomislav Mrazovac predstavio je Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme te Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša (Narodne novine br. 16/2016.).
Posebno su skrenuli pozornost na produ?enje periodi?kih rokova pregleda i ispitivanja radnog okoliša, koji ne mogu biti du?i od tri godine. O obavljenom pregledu i ispitivanju radnog okoliša potrebno je sastavljati zapisnik ?iji je sadr?aj propisan. Zaklju?ne ocjene zapisnika vlastoru?no potpisuje osoba ovlaštenog poslodavca ili ovlaštene osobe koje ispunjavaju propisane uvjete za dobivanje ovlaštenja, prema propisu o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu.
U drugom dijelu sjednice predava? Zvonko Orehovec govorio je o izbjegli?koj i prognani?koj krizi. Istaknuo je da je u 2015. godini broj izbjeglica i imigranata pristiglih u EU prešao milijun, a 3.600 ih je na tom putu poginulo ili nestalo. UNHCR o?ekuje da ?e se sli?an priljev nastaviti i u 2016. godini. Prikazana su švedska iskustva po pitanju migracije stanovništva.
Govore?i o izbjegli?koj krizi, Slavko Bokan istaknuo je da se broj Sirijaca koji su pobjegli uslijed gra?anskog rata popeo na više od 5 milijuna u ovoj godini, a još 7-8 milijuna ljudi raseljeno je unutar Sirije.
Sa zdravstvene je strane istaknuto da sustavi zemalja primatelja izbjeglica imaju sposobnost brzo primjenjivati prikladne tretmane te da migrantska kriza nije ugrozila op?u zdravstvenu zaštitu. Opširnije...

Odr?ana tre?a sjednica Strukovne grupe zaštite na radu i zaštite od po?ara ?K Sisak

U ?K Sisak, u petak, 19. lipnja 2015. godine je odr?ana tre?a sjednica Strukovne grupa zaštite na radu i zaštite od po?ara.
Na sjednici se raspravljalo o Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu te novom Prijedlogu Zakona o zaštiti od po?ara. ?lanovi Strukovne grupe uputili su brojne primjedbe na spomenute zakonske odredbe koje ?e stru?ne slu?be HGK uputiti resornom ministarstvu. Posebice je istaknuto da bi se mikro i malim poduzetnicima, kao i dosada, trebalo omogu?iti ugovaranje obavljanja poslova zaštite na radu i zaštite od po?ara s ovlaštenim tvrtkama.
Sjednici su prisustvovali predstavnici sisa?ko-moslava?kih tvrtki, koji se bave poslovima zaštite na radu i zaštite od po?ara.

O Zakonu o zaštiti na radu na proširenoj 2. sjednici Strukovne grupe zaštite na radu i zaštite od po?ara ?K Sisak

U ?upanijskoj komori Sisak 12. velja?e 2015. godine odr?ana je proširena 2. sjednica Strukovne grupe zaštite na radu i zaštite od po?ara ?K Sisak.
Na dnevnom redu sjednice je bio Zakon o zaštiti na radu, koji je predstavio Ivica Ore? Šukelj, viši stru?ni savjetnik u Slu?bi zaštite na radu Ministarstva rada i mirovinskog sustava RH. Predstavljaju?i zakonske novine istaknuo je da je poslodavac obvezan utvrditi i obavljati poslove zaštite na radu uzimaju?i u obzir procjenu rizika, stanje zaštite na radu i broj radnika.
Poslovi zaštite na radu navode se u ?l. 21. Zakona i poslodavac najprije mora utvrditi koje poslove zaštite na radu je potrebno kod njega obavljati. Poslodavac koji zapošljava do 49 radnika, poslove zaštite na radu mo?e obavljati sam ako ispunjava propisane uvjete ili obavljanje tih poslova mo?e ugovoriti sa stru?njakom zaštite na radu.
Tako?er, na sjednici je predstavljen i mini vodi? za poslovnu zajednicu „Osnovne obveze zaštite na radu“. Predstavnik BIZimpact projekta Hrvoje Renko predstavio je BIZimpact projekt i aplikacije za elektroni?ko savjetovanje.

Izborna sjednica Strukovne grupe zaštite na radu i zaštite od po?ara ?K Sisak

U ?upanijskoj komori Sisak 14. studenoga 2014. odr?ana je izborna sjednica Strukovne grupe zaštite na radu i zaštite od po?ara. Sjednici su prisustvovali predstavnici sisa?ko-moslava?kih tvrtki koje se bave poslovima zaštite na radu i zaštite od po?ara te predsjednik ?K Sisak Boris Mesari? koji je uvodno istaknuo ulogu i zada?e HGK te va?nost osnivanja strukovnih grupacija.
Za predsjednika Strukovne grupe jednoglasno je izabran mr. Tomislav Mrazovac, direktor PC Sisak Kontrol biro d.o.o. Za zamjenika predsjednika Strukovne grupe izabran je Goran Svetli?i?, voditelj slu?be zaštite na radu i zaštite od po?ara Mlin i pekare d.o.o. Dragoslav Krnjai? iz ?upanijske komore Sisak izabran je za tajnika Strukovne grupe. ?lanovi su usvojili i Poslovnik o radu Strukovne grupe.
Novi Zakon o zaštiti od po?ara predstavio je prof. Branko Šimara, dok je o modernim antropogenim ugrozama kroz integralnu zaštitu na radu, zaštitu od po?ara i zaštitu okoliša govorio dr. sc. Zvonko Orehovec.
Primjedbe na prijedlog Zakona o zaštiti od po?ara ?lanovi Strukovne grupe uputili su u Središnjicu HGK odnosno resorno ministarstvo.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站