Aktivnosti Strukovne grupacije metaloprera?iva?a ?K Sisak:

O projektu Metalci su (opet) IN
Sisa?ko-moslava?ki metaloprera?iva?i informairali osnovce o izboru zanimanja te o zapošljavanju u industriji i pla?ama u industriji
Zapo?eli Dani otvorenih vrata metaloprera?iva?a SM? u tvrtkama Lipovac-metal i Alas-Info
Metalci su (opet) IN: Sisa?ko-moslava?ki metaloprera?iva?i osnovcima i roditeljima govorili o izboru zanimanja
Dani otvorenih vrata metaloprera?iva?a SM? - osnovci u posjetu tvrtkama Brodocentar i Applied Ceramics
Predstavljanje projekta Metalci su (opet) IN u Osnovnoj školi Bra?a Bobetko Sisak
Predstavljanje projekta Metalci su (opet) IN u petrinjskoj OŠ Dragutina Tadijanovi?a
Predstavljanje projekta Metalci su (opet) IN u OŠ Ivana Kukuljevi?a Sisak
Predstavljanje projekta Metalci su (opet) IN u OŠ 22. lipnja Sisak
Sisa?ki osnovnoškolci u posjetu tvrtkama Brodocentar, Applied Ceramics i Alas-Info u okviru Dana otvorenih vrata metaloprera?iva?a SM?-a
Sisa?ki i petrinjski osnovnoškolci u posjetu metaloprera?iva?kim tvrtkama Alas-Info, Brodocentar, Lipovac-metal i Applied Ceramics

HGK ?upanijska komora Sisak izradila je publikaciju Metaloprera?iva?ka industrija u Sisa?ko-moslava?koj ?upaniji s pregledom poslovanja ove djelatnosti i tvrtki koje djeluju unutar nje u Sisa?ko-moslava?koj ?upaniji.

Sjednice Strukovne grupacije metaloprera?iva?a ?K Sisak:

Sisak, 15. velja?e 2019.
Boris Prpi? novi je predsjednik Strukovne grupacije metaloprera?iva?a Sisa?ko-moslava?ke ?upanije

U HGK - ?upanijskoj komori Sisak 15. velja?e odr?ala se izborna sjednica Strukovne grupacije metaloprera?iva?a Sisa?ko-moslava?ke ?upanije. Novi je predsjednik Strukovne grupacije Boris Prpi? iz tvrtke Alas Info d.o.o., a dosadašnji predsjednik Ivica Red?i? iz tvrtke Brodocentar d.o.o izabran je za zamjenika predsjednika. Tajnica Strukovne grupacije jest Aneta Radoš, viša stru?na suradnica ?upanijske komore Sisak. Opširnije...

Sisak, 2. velja?e 2017.
4. sjednica Strukovne grupacije metaloprera?iva?a ?K Sisak

Strukovna grupacija metaloprera?iva?a odr?ala je svoju ?etvrtu sjednicu u ?upanijskoj komori Sisak, u ?etvrtak, 2. velja?e. Glavna tema sjednice bile su aktivnosti u vezi s provedbom projekta Metalci su (opet) IN. Sastanku su, uz ?lanove strukovne grupacije, prisustvovali predstavnici osnovnih i srednjih škola iz Siska koji ?e zajedno organizirati i sudjelovati u akciji Dan otvorenih vrata metaloprera?iva?a SM? kojemu je cilj promocija metaloprera?iva?kih zanimanja.

Dan otvorenih vrata odr?at ?e se u o?ujku ove godine, a prethodit ?e mu sastanak poslodavaca s roditeljima i u?enicima viših razreda osnovnih škola u sklopu Plana profesionalne orijentacije. Na sastanku ?e potencijalni poslodavci – metaloprera?iva?i ukratko informirati roditelje i u?enike o zanimanjima u industriji i mogu?nostima zapošljavanja te im kratko opisati kako izgleda jedan radni dan u proizvodnji. Saznat ?e koja su to znanja i vještine tra?eni na tr?ištu rada. Opširnije...

Promotivni letak Dani otvorenih vrata metaloprera?iva?a Sisa?ko-moslava?ke ?upanije

Sisak, 6. listopada 2016.
3. sjednica Strukovne grupacije metaloprera?iva?a ?K Sisak

Strukovna grupacija metaloprera?iva?a ?upanijske komore Sisak odr?ala je tre?u sjednicu 6. listopada u ?K Sisak, kada su predstavili kampanju projekta Metalci su (opet) IN. Projekt su pokrenuli Strukovna grupacija metaloprera?iva?a ?K Sisak, Zajednica za razvoj ljudskih potencijala pri HGK i portal Posao.hr, a cilj je pribli?iti metaloprera?iva?ka zanimanja u?enicima osnovnih i srednjih škola te ih motivirati na odabir ovoga zanimanja kao svojega budu?eg, ili im pribli?iti budu?i posao i poslodavce, ako su ve? odabrali.

?lanovi Strukovne grupacije, predstavnici metaloprera?iva?kih tvrtki s podru?ja Sisa?ko-moslava?ke ?upanije, istaknuli su kako je nedostatak prakti?nog znanja u?enika po završetku školovanja veliki problem za poslodavce koji ula?u od godine dana do tri godine u obuku radnika za samostalno obavljanje posla, što im ote?ava poslovanje. Smatraju da je nedovoljno kvalitetne prakse u školama i da je izrazito niska motiviranost u?enika na metaloprera?iva?ka zanimanja. Opširnije...

Sisak, 23. o?ujka 2015.
2. sjednica Strukovne grupe metaloprera?iva?a Sisa?ko-moslava?ke ?upanije u HGK ?K Sisak

Sjednica je odr?ana 23. o?ujka 2015. u HGK ?K Sisak. Na sjednici su sudjelovali ?lanovi strukovne grupe kao i predstavnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Podru?ni ured Sisak i Hrvatske obrtni?ke komore Sisa?ko-moslava?ke ?upanije.

Raspravljalo se o poticajnim mjerama zapošljavanja HZZ-a i trenutne nemogu?nosti polaganja ispita iz pedagoških kompetencija koje su uvjet pri javljanju na neke od navedenih mjera. Tako?er, govorilo se o nedovoljnim prakti?nim znanjima radnika po završetku strukovnog obrazovanja te na koji na?in bi se mogli organizirati kako bi se obu?avala radna snaga sukladno potrebama gospodarstvenika. Zaklju?eno je da ?e se ispitati mogu?nosti suradnje mjerodavnih institucija i poduzetnika na zajedni?kom projektu obu?avanja radne snage odnosno stjecanja stru?ne prakse radnog naziva Konkurentnom radnom snagom do konkurentne proizvodnje.

Sisak, 25. studenoga 2014.
Odr?ana izborna sjednica Strukovne grupe metaloprera?iva?a Sisa?ko-moslava?ke ?upanije u HGK ?K Sisak

U ?upanijskoj komori Sisak 25. studenoga odr?ana je osniva?ka sjednica Strukovne grupe metaloprera?iva?a Sisa?ko-moslava?ke ?upanije. Osnovana je s ciljem povezivanja gospodarskih subjekata, znanstvenih i stru?nih institucija oko tema od zajedni?kog interesa. Prvi je cilj identifikacija kapaciteta metaloprera?iva?a Sisa?ko-moslava?ke ?upanije kao podloga za izradu budu?ih strategija kao i zajedni?ki nastup na doma?em i stranim tr?ištima. S obzirom na potencijale ?upanijskih gospodarstvenika, znanjem, iskustvom te tradicijom u metaloprera?iva?koj proizvodnji Strukovna ?e grupa raditi na vlastitom pozicioniranju kao regije s konkurentnom metaloprera?iva?kom proizvodnjom. U prilog tomu ide i postojanje brojnih poduze?a koja nude asortiman proizvoda s va?nim zajedni?kim proizvodnim obilje?jima, sli?nim tehnologijama ili tehnološkim procesima.
Za predsjednika Strukovne grupe izabran je Ivica Red?i? iz Brodocentra Sisak d.o.o., za zamjenika predsjednika Ante Bazina iz Hidraulike Kutina d.o.o., a za tajnika Aneta Radoš iz Odsjeka za industriju ?K Sisak.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站