Vrijeme odr?avanja: 27.11.2018.

Objavljeno: 30. 11. 2018. , A?urirano: 04. 12. 2018.

Problem radne snage, zapošljavanja i nezaposlenosti i dalje su goru?i problemi sisa?ko-moslava?koga gospodarstva, istaknuto je na 13. sjednici Gospodarskog vije?a HGK – ?upanijske komore Sisak, odr?anoj 27. studenoga u ?K Sisak.

Raspravljaju?i o ?upanijskom gospodarstvu s naglaskom na ljudski potencijal, predsjednik ?K Sisak Boris Mesari? istaknuo je: „Na?alost, kada govorimo o svojoj ?upaniji i njenu gospodarstvu, slika se nije bitno promijenila i zabrinjavaju?e je to da imamo jednu od najve?ih stopa prosje?ne nezaposlenosti od svih ?upanija."

Mesari? se osvrnuo i na devizni suficit: "U ovoj godini, kao i prijašnjih, devizni je suficit postignut. Me?utim, smatramo da te?aj kune sigurno ne pogoduje našoj ?upaniji koja je proizvodno-izvozna." Pritom je naglasio da bi mijenjanje te?aja u ovom trenutku sigurno negativno utjecalo na kreditnu zadu?enost posebno gra?ana RH.

GV 271118_2.jpg

Na dnevnom redu sjednice bile su i promjene u sastavu Gospodarskog vije?a ?upanijske komore Sisak te Skupštine HGK zbog promjena u rukovodstvima tvrtki. Tako ?e u Gospodarskom vije?u ?K Sisak, a ujedno i Skupštini HGK, Petrokemiju d.d. Kutina predstavljati predsjednik Uprave Davor ?mega?. Tvrtku Top terme d.o.o. Topusko predstavljat ?e novi direktor Domagoj Mosler.

Davor ?mega?, predsjednik Uprave Petrokemije d.d. Kutina, na sjednici je upoznao ?lanove Vije?a s procesom restrukturiranja i dokapitalizacije Petrokemije te planovima razvoja u sljede?e tri godine. Istaknuo je kako se trenutno stvaraju uvjeti za povoljniji proces nabave plina, orijentaciju prema tr?ištima u okru?ju te dobivanje bolje kreditne pozicije u vezi s visinom kamata. Rekao je i da je Petrokemija sada privatna tvrtka te istaknuo dobru suradnju svih institucija u realizaciji restrukturiranja i dokapitalizacije.

Domagoj Mosler, direktor Top termi d.o.o. Topusko i ravnatelj Lje?ilišta Topusko, informirao je ?lanove Vije?a o trenutnoj situaciji u tvrtkama te o poslovnoj povezanosti. Istaknuo je i u kojem je smjeru potrebno i?i kako bi turizam na podru?ju Banovine za?ivio punim plu?ima za što je, rekao je, potrebno osigurati stvarnu, a ne samo na?elnu potporu svih ?imbenika društva te u najve?oj mjeri iskoristiti sredstva EU fondova.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站