Hrvatska gospodarska komora kre?e u promotivnu kampanju metaloprera?iva?kih zanimanja

Strukovna grupacija metaloprera?iva?a ?K Sisak i Zajednica za razvoj ljudskih potencijala pri HGK pokre?u projekt Metalci su (opet) IN s ciljem promocije metaloprera?iva?a i metaloprera?iva?kih zanimanja u?enicima osnovnih škola, ali i široj javnosti, promicanja tih zanimanja i mijenjanja percepcije o njima kao nedovoljno vrijednima i tra?enima na tr?ištu rada.

Ciljana skupina su mladi – u?enici viših razreda osnovnih škola koji ?e se uskoro morati odlu?iti za izbor ?ivotnog zanimanja. Ovim putem, upoznat ?e ih se s potencijalnim poslodavcima koji ?e ih ujedno usmjeriti na koji na?in da se pripremaju za skoro zaposlenje te im istaknuti koje vještine, znanja i karakteristike oni tra?e od posloprimaca.

Mladima ?e se zanimanja u metaloprera?iva?koj industriji pribli?iti sljede?im aktivnostima:

Izlo?ba fotografija u ?K SisakLjudi u metaloprera?iva?koj industriji (otvorena 13. listopada 2016.). Izlo?ba je postavljena u Poslovnom klubu ?K Sisak te predstavlja po?etak projektnih aktivnosti. Na otvorenje izlo?be pozvani su predstavnici tvrtki, ravnatelji osnovnih i srednjih škola, mediji i ostala zainteresirana javnost. Tijekom godine, organizirat ?e se posjeti u?enika izlo?bi i dru?enje s predstavnicima poslodavaca i u?itelja/odgojitelja tehni?kih školi;

Promocija metaloprera?iva?kih zanimanja na portalima HGK i Posao.hr te posebnoj Facebook stranici Metalci su (opet) IN (kontinuirana aktivnost) – kroz online kampanju na portalu Posao.hr upoznat ?e se mlade sa zanimanjima u metaloprera?iva?koj industriji;

Dani otvorenih vrata u tvrtkama – upoznavanje s proizvodnjom u metaloprera?iva?koj industriji (travanj-lipanj 2017.) – organizirat ?e se posjet u?enika viših razreda osnovnih škola zainteresiranim metaloprera?iva?kim tvrtkama kako bi se upoznali s proizvodnjom i mogu?nostima zapošljavanja po završetku obrazovanja.

Uspostavit ?e se veza izme?u potencijalnih posloprimaca i poslodavaca te ?e poslodavci tijekom trajanja školovanja u?enika mo?i iste informirati i usmjeravati kako bi po završetku njihova školovanja imali u?enike koji se lako uklju?uju na tr?ište rada.

Dani otvorenih vrata metaloprera?iva?a Sisa?ko-moslava?ke ?upanije trebali bi postati tradicionalno godišnje doga?anje, prije upisa djece u srednje škole, a o?ekivani rezultati su sljede?i:

Pokrenuta je kampanja koja ?e dugoro?no doprinijeti lakšem zapošljavanju mladih te ?e olakšati poslodavcima potragu za odgovaraju?im kadrovima;
Pove?at ?e se zanimanje u?enika za metaloprera?iva?ka zanimanja kroz bolje razumijevanje istih;
U?enicima ?e biti jasnije kako ?e izgledati njihova poslovna svakodnevica ukoliko izaberu metaloprera?iva?ko zanimanje;
Poboljšat ?e se struktura upisnika u srednja strukovna (metaloprera?iva?ka) zanimanja s obzirom na osnovnoškolske ocjene.

Kroz daljnje aktivnosti, poslodavci i stru?na slu?ba ?K Sisak, ostat ?e u kontaktu s u?enicima te ?e im odgovarati na sva pitanja vezana uz njihovo budu?e zanimanje, ali i mogu?nostima zapošljavanja i samozapošljavanja.

Tvrtke koje su se do sada uklju?ile u projektne aktivnosti:

Almos ljevaonica Kutina d.o.o., Kutina
Alas-Info d.o.o., Lekenik
Applied Ceramics d.o.o., Sisak
Brodocentar d.o.o. Sisak
Hidraulika Kutina d.d., Kutina
Lipovica d.o.o., Popova?a
Lipovac-metal d.o.o., Sisak
Metaflex d.o.o., Novska

Aktivnosti projekta:

U ?K Sisak predstavljen projekt Metalci su (opet) IN
Promotivni letak Dani otvorenih vrata metaloprera?iva?a SM?
Sastanak predstavnika Strukovne grupacije metaloprera?iva?a ?K Sisak s roditeljima i u?enicima Osnovne škole 22. lipnja iz Siska
Zapo?eli Dani otvorenih vrata metaloprera?iva?a Sisa?ko-moslava?ke ?upanije
Sastanak predstavnika Strukovne grupacije metaloprera?iva?a ?K Sisak s roditeljima Osnovne škole Budaševo-Topolovac-Guš?e
Dani otvorenih vrata metaloprera?iva?a Sisa?ko-moslava?ke ?upanije - osnovci u posjetu tvrtkama Borodocentar i Applied Ceramics
Predstavljanje projekta Metalci su (opet) IN u Osnovnoj školi Bra?a Bobetko Sisak
Predstavljanje projekta Metalci su (opet) IN u petrinjskoj OŠ Dragutina Tadijanovi?a
Predstavljanje projekta Metalci su (opet) IN u OŠ Ivana Kukuljevi?a Sisak
Predstavljanje projekta Metalci su (opet) IN u OŠ 22. lipnja Sisak
Sisa?ki osnovnoškolci u posjetu tvrtkama Brodocentar, Applied Ceramics i Alas-Info u okviru Dana otvorenih vrata metaloprera?iva?a SM?-a
Sisa?ki i petrinjski osnovnoškolci u posjetu metaloprera?iva?kim tvrtkama Alas-Info, Brodocentar, Lipovac-metal i Applied Ceramics

Dodatne informacije:

Boris Prpi?,
predsjednik Strukovne grupacije metaloprera?iva?a ?K Sisak
Tel: 044 732 011, elektroni?ka adresa: alasinfo@alasinfo.hr

Aneta Radoš, tajnik Strukovne grupacije metaloprera?iva?a ?K Sisak
Tel: 044 510 028, 099 687 3020, elektroni?ka adresa: arados@www.taikochao.com

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站