Kako bi se tvrtkama i obrtima s podru?ja Sisa?ko-moslava?ke ?upanije pribli?ile informacije o natje?ajima javne nabave koji se svakodnevno objavljuju u Elektroni?kom oglasniku javne nabave (EOJN) na stranici Narodnih novina (www.nn.hr), ?K Sisak je na svojim web stranicama postavila rubriku u kojoj se nalaze dokumenti s pregledom natje?aja.

Pregled obuhva?a natje?aje javne nabave objavljene od strane javnih poduze?a, lokalnih jedinica uprave i samouprave, ustanova, ministarstava koji se odnose na dobavu roba i usluga koje se isporu?uju ili ugra?uju na podru?ju Sisa?ko-moslava?ke ?upanije.

Cilj ovakvog izdvojenog pregleda javne nabave je poslovnim subjektima Sisa?ko-moslava?ke ?upanije pribli?iti i ubrzati dotok informacija o aktualnim natje?ajima.

Pregled objava travanj 2020.

Pregled objava svibanj 2020.

 

 

 

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站