Sisak, 14. studenoga 2019.
Konstituiraju?a sjednica Gospodarskog vije?a ?upanijske komore Sisak

Tihomir Babi? iz tvrtke Pounje d.d. iz Hrvatske Kostajnice novoizabrani je predsjednik HGK – ?upanijske komore Sisak te predsjednik Gospodarskog vije?a ?upanijske komore Sisak, odlu?eno je na konstituiraju?oj sjednici Gospodarskog vije?a 14. studenoga. Za njegova zamjenika izabran je Miljenko Rospaher iz tvrtke Gavrilovi? d.o.o. iz Petrinje. Opširnije...

Sisak, 19. rujna 2019.
Sve?ana sjednica Gospodarskog vije?a ?upanijske komore Sisak

Na sve?anoj sjednici Gospodarskog vije?a ?K Sisak, odr?anoj 19. rujna u ?upanijskoj komori Sisak, dodijeljene su plakete Zlatna kuna najuspješnijim trgova?kim društvima na podru?ju Sisa?ko-moslava?ke ?upanije za poslovne rezultate ostvarene u 2018. godini, i to u kategoriji velikih, srednjih i malih trgova?kih društava, te u kategoriji inovativnost. Prema odluci Gospodarskog vije?a ?upanijska komora Sisak dodijelila je tvrtkama s podru?ja ?upanije, koje ove godine obilje?avaju 20, 25, ali i jubilarnih 55, 60 i 65 godina djelovanja, posebna priznanja za kontinuirano poslovanje na podru?ju ?K Sisak. Opširnije...

Sisak, 11. srpnja 2019.

16. sjednica Gospodarskog vije?a ?upanijske komore Sisak

„Premda proizvodna i izvozno orijentirana ?upanija, koja bilje?i kontinuirani devizni suficit, Sisa?ko-moslava?ka ?upanija prošle je godine poslovala s gubitkom od 314 milijuna kuna“, istaknuo je predsjednik HGK – ?upanijske komore Sisak Boris Mesari? na 16. sjednici Gospodarskog vije?a ?K Sisak, odr?anoj 11. srpnja 2019. Opširnije...

Sisak, 28. svibnja 2019.
15. sjednica Gospodarskog vije?a ?upanijske komore Sisak

Sisa?ko-moslava?ki poduzetnici neugodno su iznena?eni posljednjim ra?unima za elektri?nu energiju. Naime, poduzetnicima koji se opskrbljuju elektri?nom energijom putem tzv. zajam?ene usluge HEP-a od 1. travnja ove godine struja je poskupjela od 20 do 30 posto, istaknuto je na 15. proširenoj sjednici Gospodarskog vije?a HGK – ?upanijske komore Sisak, koja se odr?ala 28. svibnja u ?K Sisak. Opširnije...

Sisak, 27. o?ujka 2019.
14. sjednica Gospodarskog vije?a ?upanijske komore Sisak

Na 14. sjednici Gospodarskog vije?a ?K Sisak, odr?anoj 27. o?ujka 2019., predsjednik Gospodarskog vije?a govorio je o stanju gospodarstva Sisa?ko-moslava?ke ?upanije u 2018. godini i pokazateljima za prva tri mjeseca ove godine te je predstavljen Regionalni centar kompetencija za sektor elektrotehnike i ra?unarstva za koji je imenovana Tehni?ka škola u Sisku. Opširnije...

Sisak, 27. studenog 2018.
13. sjednica Gospodarskog vije?a ?upanijske komore Sisak

Sjednica Gospodarskog vije?a, trinaesta po redu, odr?ana je 27. studenog 2018. godine. Predsjednik ?K Sisak Boris Mesari? govorio je o stanju gospodarstva te istaknuo kako su problem radne snage, zapošljavanje i nezaposlenost i dalje goru?i problemi sisa?ko-moslava?koga gospodarstva.

Na dnevnom redu sjednice bile su i promjene u sastavu Gospodarskog vije?a ?upanijske komore Sisak te Skupštine HGK zbog promjena u rukovodstvima tvrtki. Tako ?e u Gospodarskom vije?u ?K Sisak, a ujedno i Skupštini HGK, Petrokemiju d.d. Kutina predstavljati predsjednik Uprave Davor ?mega?. Tvrtku Top terme d.o.o. Topusko predstavljat ?e novi direktor Domagoj Mosler. Opširnije...

 

Sisak, 19. rujna 2018.
Sve?ana sjednica Gospodarskog vije?a ?upanijske komore Sisak

 

Na sve?anoj sjednici Gospodarskog vije?a ?K Sisak, odr?anoj 19. rujna 2018. godine u ?upanijskoj komori Sisak, dodijeljene su plakete Zlatna kuna najuspješnijim trgova?kim društvima na podru?ju Sisa?ko-moslava?ke ?upanije. Uz gospodarstvenike, sjednici su pod predsjedanjem predsjednika ?K Sisak Borisa Mesari?a, prisustvovali i sisa?ko-moslava?ki ?upan Ivo ?ini?, potpredsjednik HGK za poljoprivredu i turizam Dragan Kova?evi? te predstavnici gradova i op?ina.

Kristalne i zlatne plakete Hrvatske gospodarske komore dodijeljene su najuspješnijim tvrtkama za poslovne rezultate ostvarene 2017. godine. Plaketa Kristalna kuna za najuspješnije trgova?ko društvo u ?upaniji u 2014., 2015. i 2016. godini u kategoriji velikih trgova?kih društava pripala je sisa?koj tvrtki Mlin i pekare d.o.o. U kategoriji velikih poduze?a plaketu je dobila tvrtka Drvni centar Glina d.o.o., u kategoriji srednjih poduze?a MMM - Vukeli? d.o.o. iz Bresta?e, a malih poduze?a Sano d.o.o. iz Popova?e.

Nagradu za inovativnost uru?ena je Razvojnoj agenciji SI-MO-RA za projekt PISMO. Posebno priznanje za doprinos stvaranju uvjeta za razvoj gospodarstva i povratak izbjeglih osoba te 20 godina kontinuiranog djelovanja dodijeljeno je Hrvatskom centru za razminiranje. Prema odluci Gospodarskog vije?a ?upanijska komora Sisak dodijelila je tvrtkama s podru?ja ?upanije, koje ove godine obilje?avaju 20, 25, ali i jubilarnih 50, 60 i 200 godina djelovanja, posebna priznanja za kontinuirano poslovanje. Opširnije...

 

Sisak, 11. srpnja 2018.
11. sjednica Gospodarskog vije?a ?upanijske komore Sisak

 

Na 11. proširenoj sjednici Gospodarskog vije?a, odr?anoj 11. srpnja 2018. godine, glavne teme bile su stanje gospodarstva u Sisa?ko-moslava?koj ?upaniji i predstavljanje projekta Digitalna komora i portala Gospodarska mre?a.

Predsjednik ?K Sisak Boris Mesari? govorio je o trenutnom stanju ?upanijskog gospodarstva te je istaknuo da je u ?upaniji zabilje?ena ni?a stopa registrirane nezaposlenosti nego prošle godine, a prema godišnjim financijskim izvještajima za 2017. godinu, 1.995 gospodarstvenika ostvarilo je 9,4 milijarde kuna ukupnog prihoda. Me?utim, konsolidirani financijski rezultat je negativan i iznosio je 37 milijuna kuna.

O projektu Digitalna komora govorila je Sanja Šimi?, direktorica Centra za digitalnu transformaciju i strateški razvoj HGK. U sklopu ovog projekta pokrenut je portal Gospodarska mre?a koji na jednom mjestu objedinjuje sve bitne informacije koje poduzetnicima mogu pomo?i u izradi razli?itih tr?išnih analiza i procjene konkurentnosti.

Na sjednici je prihva?ena i Odluka o dodjeli zlatnih plaketa trgova?kim društvima s podru?ja ?upanije za zasluge u razvitku gospodarstva u prošloj godini. Plaketa Kristalna kuna za najuspješnije trgova?ko društvo u ?upaniji u 2014., 2015. i 2016. godini u kategoriji velikih trgova?kih društava dobit ?e sisa?ka tvrtka Mlin i pekare d.o.o. U kategoriji velikih poduze?a plaketu ?e dobiti glinski Drvni centar Glina d.o.o., u kategoriji srednjih poduze?a MMM - Vukeli? d.o.o. iz Bresta?e, a malih poduze?a Sano d.o.o. iz Popova?e.

Nagradu za inovativnost dobit ?e Razvojna agencija SI-MO-RA za projekt PISMO. Posebno priznanje za doprinos stvaranju uvjeta za razvoj gospodarstva i povratak izbjeglih osoba te 20 godina kontinuiranog djelovanja dodijelit ?e se Hrvatskom centru za razminiranje. Na sve?anoj sjednici Gospodarskog vije?a u rujnu dodijelit ?e se i jubilarne nagrade te priznanja tvrtkama za kontinuirano poslovanje na podru?ju ?K Sisak.

 

Sisak, 28. o?ujka 2018.
10. sjednica Gospodarskog vije?a ?upanijske komore Sisak

 

Na 10. proširenoj sjednici Gospodarskog vije?a, odr?anoj 28. o?ujka 2018., bilo je rije?i o novoj Op?oj uredbi EU o zaštiti osobnih podataka (GDPR) te utjecaju GDPR-a na poslovanje tvrtki. O Uredbi koja stupa na snagu 25. svibnja ove godine te postupku uskla?enja s odredbama Uredbe govorio je Petar Miševi?, voditelj Slu?be za informacijsku sigurnost i upravljanje kvalitetom HGK kojoj su prisustvovali predstavnici trgova?kih društava, javnih institucija te regionalne i lokalne samouprave.

Prilagodba ovoj Uredbi podrazumijeva promjene u na?inu prikupljanja, obrade i upravljanja osobnim podacima. Uredba se odnosi na sve pravne subjekte koji posluju unutar Europske unije, bez obzira na njihovu djelatnost i veli?inu te predvi?a vrlo visoke kazne za neuskla?enost. Osnovni je cilj modernizirati na?in upravljanja i zaštite osobnih podataka gra?ana EU-a te sprije?iti mogu?e rizike neprimjerenog korištenja i zloupotrebe podataka na štetu pojedinca. Opširnije...

Sisak, 28. o?ujka 2018.
9. sjednica Gospodarskog vije?a ?upanijske komore Sisak

Na 9. sjednici Gospodarskog vije?a ?K Sisak odr?anoj 28. o?ujka 2018. godine govorilo se o stanju u gospodarstvu Sisa?ko-moslava?ke ?upanije. Kako je istaknuo predsjednik ?upanijske komore Sisak Boris Mesari?, pozitivni trendovi u Hrvatskoj odra?avaju se i na pozitivna kretanja u gospodarstvu Sisa?ko-moslava?ke ?upanije, posebice u drvnoj, ali i prehrambenoj te metalskoj industriji.

Na dnevnom redu sjednice bio je i izbor ?lana Gospodarskog vije?a, Vladimira Fresla, novog predsjednika Uprave Lipovice d. o. o. iz Popova?e. Tako?er, usvojeni su i plan rada ?K Sisak za ovu, 2018. godinu te izvještaj o radu za prošlu godinu. Opširnije...

Sisak, 13. rujna 2017.
Sve?ana sjednica Gospodarskog vije?a ?upanijske komore Sisak

Na sve?anoj sjednici Gospodarskog vije?a ?K Sisak odr?anoj 13. rujna 2017. godine u ?upanijskoj komori Sisak dodijeljene su plakete Zlatna kuna najuspješnijim trgova?kim društvima na podru?ju Sisa?ko-moslava?ke ?upanije. Uz gospodarstvenike sjednici su, pod predsjedanjem predsjednika ?K Sisak Borisa Mesari?a, prisustvovali sisa?ko-moslava?ki ?upan Ivo ?ini?, zamjenik sisa?ko-moslava?kog ?upana Roman Rosavec i potpredsjednik HGK za me?unarodne poslove i EU Ivan Barbari? te predstavnici gradova i op?ina.

Zlatne plakete Hrvatske gospodarske komore dodijeljene su najuspješnijim tvrtkama za kontinuitet gospodarskog djelovanja i za poslovne rezultate ostvarene u 2016. godini, i to u kategoriji velikih, srednjih i malih trgova?kih društava te u kategoriji inovativnost za proizvod. Dobitnik je Zlatne kune u kategoriji veliko trgova?ko društvo Mlin i pekare d.o.o. Sisak, priznanje za najuspješnije srednje trgova?ko društvo pripalo je Drvnom centru Glina d.o.o., dok je najuspješnije malo trgova?ko društvo Optiplast d.o.o. Sisak. Recro Topusko j.d.o.o. dobitnik je Zlatne kune u kategoriji inovativnost za proizvod, a osamnaest trgova?kih društava, koja obilje?avaju 20, 25, ali i jubilarnih 45, 65, 70 i 90 godina djelovanja, nagra?ena su u povodu svojih obljetnica posebnim priznanjima za kontinuirano poslovanje. Opširnije...

Sisak, 10. srpnja 2017.
7. sjednica Gospodarskog vije?a ?upanijske komore Sisak

Trendovi u gospodarstvu Sisa?ko-moslava?ke ?upanije su pozitivni, posebice u robnoj razmjeni, no alarmantni su demografski pokazatelji ?upanije, zaklju?ak je sedme proširene sjednice Gospodarskog vije?a ?upanijske komore Sisak, odr?ane 7. srpnja 2017. u ?K Sisak.

Direktor Sektora za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize HGK Zvonimir Savi? govorio je o Sisa?ko-moslava?koj ?upaniji u kontekstu hrvatskih ?upanija, a o stanju gospodarstva u Sisa?ko-moslava?koj ?upaniji govorio je Boris Mesari?, predsjednik ?upanijske komore Sisak.

Na sjednici je prihva?ena i Odluka o dodjeli zlatnih plaketa trgova?kim društvima s podru?ja ?upanije za zasluge u razvitku gospodarstva u prošloj godini. U kategoriji velikih poduze?a plaketu ?e dobiti sisa?ki Mlin i pekare d.o.o., u kategoriji srednjih poduze?a Drvni centar Glina d.o.o., a malih poduze?a Optiplast d.o.o. iz Odre Sisa?ke. Nagradu za inovativnost dobit ?e Recro Topusko j.d.o.o., a bit ?e dodijeljene i jubilarne nagrade te priznanja tvrtkama za kontinuirano poslovanje na podru?ju ?K Sisak. Opširnije...

Hrvatska Kostajnica, 8. o?ujka 2017.
6. sjednica Gospodarskog vije?a ?upanijske komore Sisak

Na šestoj je sjednici Gospodarskog vije?a ?upanijske komore Sisak, odr?anoj 16. o?ujka u Hrvatskoj Kostajnici, istaknuto da su kvalificirana radna snaga, zapošljavanje i nezaposlenost goru?i problemi sisa?ko-moslava?koga gospodarstva.
Na sjednici se raspravljalo i o problematici Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom i prate?eg Pravilnika koji se primjenjuje od 1. sije?nja 2014. godine. Njime je za poslodavce propisana obveza kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom, a Pravilnikom o utvr?ivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom propisana je jedinstvena stopa kvote od 3 posto za sve poslodavce, bez obzira na vrstu djelatnosti kojom se bave. Sisa?ko-moslava?ki gospodarstvenici uputit ?e primjedbe na primjenu ovog Zakona jer smatraju da je ovo novi namet za gospodarstvo. Premda je Zakon donesen s ciljem uskla?ivanja s direktivama EU, ?upanijski gospodarstvenici smatraju da prethodno nije u?injena procjena u?inaka te prikupljenih sredstava na temelju ovog Zakona.
?uro Popija?, predsjednik Uprave Petrokemije d. d., izabran je u Gospodarsko vije?e ?K Sisak, odnosno u Skupštinu HGK. Opširnije...

Sisak, 7. prosinca 2016.
5. sjednica Gospodarskog vije?a ?upanijske komore Sisak

Da je Sisa?ko-moslava?ka ?upanija jedina ?upanija koja posljednje dvadeset i tri godine bilje?i odljev stranoga kapitala, a bez ulaganja nema ni gospodarskog rasta, niti pove?anja zaposlenosti i izvoza, zaklju?ak je pete sjednice Gospodarskog vije?a ?K Sisak, odr?ane 7. prosinca u ?upanijskoj komori Sisak.
Raspravljaju?i o gospodarstvu Sisa?ko-moslava?ke ?upanije, s naglaskom na stranim ulaganjima, predsjednik ?K Sisak Boris Mesari? istaknuo je: „Na?alost, kada govorimo o svojoj ?upaniji i njenu gospodarstvu, slika se nije bitno promijenila i zabrinjavaju?e je da od 37,5 tisu?a zaposlenih imamo 46,5 tisu?a umirovljenika, što zna?i da na jednog umirovljenika dolazi 0,80 zaposlenih. I na dr?avnoj razini je dosta nepovoljna situacija; na jednog umirovljenika je 1,21 zaposleni. Broj nezaposlenih u ?upaniji  je oko 17,5 tisu?a. Opširnije...

Sisak, 15. rujna 2016.
Sve?ana sjednica Gospodarskog vije?a ?upanijske komore Sisak

Na sve?anoj sjednici Gospodarskog vije?a ?K Sisak, odr?anoj 15. rujna u ?upanijskoj komori Sisak, dodijeljene su plakete „Zlatna kuna“ najuspješnijim trgova?kim društvima na podru?ju Sisa?ko-moslava?ke ?upanije. Uz gospodarstvenike, sjednici pod predsjedanjem predsjednika ?K Sisak Borisa Mesari?a prisustvovali su i zamjenici sisa?ko-moslava?kog ?upana Anita Sinjeri-Ibriševi? i Marin Pileti? te predstavnici gradova i op?ina.
Zlatne plakete Hrvatske gospodarske komore dodijeljene su najuspješnijim tvrtkama, kako za kontinuitet gospodarskog djelovanja tako i za poslovne rezultate ostvarene u 2015. godini, i to u kategoriji velikih, srednjih i malih trgova?kih društava, zatim Kristalna plaketa te jubilarne nagrade. Prema odluci Gospodarskog vije?a ?upanijska komora Sisak dodijelila je tvrtkama s podru?ja ?upanije, koje ove godine obilje?avaju 20, 25 i 30 godina djelovanja, posebno priznanje za kontinuirano poslovanje na podru?ju ?K Sisak. Opširnije...

Sisak, 12. srpnja 2016.
3. sjednica Gospodarskog vije?a ?upanijske komore Sisak

Tre?a proširena sjednica Gospodarskog vije?a HGK – ?upanijske komore Sisak odr?ana je 12. srpnja 2016. Glavna tema sjednice bili su pokazatelji poslovanja poduzetnika Sisa?ko-moslava?ke ?upanije u 2015. s osvrtom na stanje u Hrvatskoj u istom razdoblju o kojima je govorio predsjednik ?K Sisak Boris Mesari? te trendovi u hrvatskom gospodarstvu usporedbom podataka iz 2015. prema 2008. godini što je prezentirao direktor Sektora za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize pri HGK, Zvonimir Savi?.
Na dnevnom redu bio je i prijedlog Odluke o dodjeli Zlatnih plaketa trgova?kim društvima za zasluge u razvitku gospodarstva u 2015. godini koju su ?lanovi Vije?a prihvatili. Posebno priznanje Plaketa Kristalna kuna dodijelit ?e se tvrtki Vivera d.o.o. Glina za najuspješnije trgova?ko društvo u ?upaniji u 2012., 2013. i 2014. godini u kategoriji srednjih trgova?kih društava. Opširnije...

Sisak, 24. o?ujka 2016.
2. sjednica Gospodarskog vije?a ?upanijske komore Sisak

Sjednici Gospodarskog vije?a ?K Sisak, odr?anoj 24. o?ujka, zajedno sa suradnicima potpredsjednikom Ivanom Škori?em i savjetnikom Davorkom Vidovi?em, sudjelovao je i predsjednik Hrvatske gospodarske komore Luka Burilovi?. Glavna tema sjedice bio je prikaz stanja gospodarstva SM? koji je iznio predsjednik HGK ?upanijske komore Sisak Boris Mesari?, dok se predsjednik Hrvatske gospodarske komore Luka Burilovi? osvrnuo na prilike u dr?avi.
Na sjednici su izabrani novi ?lanovi skupštine Hrvatske gospodarske komore, koji ?e sljede?e ?etiri godine predstavljati i zastupati interese gospodarstvenika Sisa?ko-moslava?ke ?upanije u radu skupštine HGK - Nenad Ze?evi? iz Petrokemije d.d., Miljenko Rospaher iz Gavrilovi? d.o.o. te Mladen Galekovi? iz PPS-Majur d.o.o. Opširnije...

Sisak, 17. studenoga 2015.
Konstituiraju?a sjednica Gospodarskog vije?a ?upanijske komore Sisak

Gospodarsko je vije?e u novome sastavu odr?alo svoju sjednicu u utorak, 17. studenoga 2015. godine, u ?K Sisak. U skladu sa Statutom HGK i propisanom procedurom, Vije?e je jednoglasno ponovno izabralo za predsjednika Borisa Mesari?a koji je, prema ocjeni ?lanova, pridonio ja?anju suradnje Komore i poslovne zajednice, pritom skre?u?i pozornost na interese svih ?lanica, osobito u edukativnom, promotivnom i savjetodavnom podru?ju. Za njegova su zamjenika izabrali predsjednika nadzornog odbora Gavrilovi? d. o. o. Petrinja, Miljenka Rospahera. U nastavku sjednice, ?lanovi Vije?a usvojili su Poslovnik o radu te Plan rada ?upanijske komore Sisak.
U novome mandatnom razdoblju Gospodarsko vije?e ?K Sisak ima 14 ?lanova. Popis ?lanova Gospodarskog vije?a ?K Sisak u mandatu od 2015. do 2019. godine nalazi se ovdje.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站