Strukovna grupacija putni?kih agencija Šibensko-kninske ?upanije


U srijedu, 7. prosinca, u ?K Šibenik je odr?ana  konstituiraju?a sjednica Strukovne grupacije putni?kih agencija Šibensko-kninske ?upanije na kojoj je za predsjednicu izabrana Ivana Šišara iz tvrke Magtours d. o. o. Šibenik, a za zamjenika Dragan Slavica iz tvrtke Slaptours Nova d. o. o. te je usvojen Poslovnik o radu Grupacije.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站