U utorak, 28. o?ujka, u ?upanijskoj komori Šibenik odr?ana je osniva?ka sjednica Strukovne grupacije graditeljstva, na kojoj je za predsjednika Grupacije izabran Jadranko Kozina iz tvrtke Naprijed d. o. o., zamjenika predsjednika Boris Gligi? iz tvrtke Elektrolux TS d. o. o. te tajnica Grupacije Jelena Zorica, stru?na suradnica ?upanijske komore Šibenik.

U 2017. godini, u Šibensko-kninskoj ?upaniji, poslovala su 234 poduzetnika u djelatnosti gra?evinarstva, osam poduzetnika više nego prethodne 2016. godine.

Najzna?ajnija grana gra?evinarstva na podru?ju Šibensko-kninske ?upanije u 2017. godini je gradnja stambenih i nestambenih zgrada koja zapošljava 53% ukupnog broja zaposlenih u gra?evinarstvu.

Ukupni prihodi u 2017. godini u granama gra?evinarstva iznose 525.973.975 kn što je 41% više nego prethodne 2016. godine, a tek za 1,3% više nego 2008. godine. Gradnja stambenih i nestambenih zgrada ?ini najve?i dio od 56% ukupnih prihoda u gra?evinarstvu Šibensko-kninske ?upanije. Ukupni rashodi u granama gra?evinarstva su ve?i za 28% u odnosu na 2016. godinu.

Ukupne Investicije u novu dugotrajnu imovinu, u granama gra?evinarstva, su manje za 18%, u odnosu na prethodnu godinu.

Uvoz u razdoblju poduzetnika gra?evinskih djelatnosti je 13 puta ve?i nego prethodne 2016. godine i iznosi 4.720.324 kn, dok je 10 puta manji nego davne 2008. godine.

Financijski rezultati poslovanja poduzetnika u djelatnosti gra?evinarstva Šibensko-kninske ?upanije u 2015. godini

Gra?evinarstvo RH u 2016. godini

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站