U Šibensko-kninskoj ?upaniji u 2016. godini, bilo je 242 poduzetnika u Industriji, 9 više nego prethodne godine.

Najzna?ajnija industrijska grana na podru?ju Šibensko-kninske ?upanije u 2016. godini je proizvodnja Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme, koja zapošljava 26% ukupnog broja zaposlenih u prera?iva?koj industriji.

Ukupni prihodi u 2016. godini u granama industrije iznose 1.545.274.302 kn što je 7% manje nego prethodne 2015. godine. Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda ?ini najve?i udio od 22,3% ukupnih prihoda u industriji Šibenskokninske ?upanije. Ukupni rashodi u granama industrije su smanjeni za 6% u odnosu na 2015. godinu. Ukupne bruto investicije u granama industrije su trostruko ve?e, u odnosu na prethodnu godinu.

Najve?e investicije u novu dugotrajnu imovinu prera?iva?ke industrije, u 2016. godini, vidljive je u djelatnostima proizvodnje, prijenosa i distribucije elektri?ne energije, kao i kod proizvodnje metala koja je 21% ve?a nego prethodne godine.

Uvoz u djelatnostima industrije je smanjen u odnosu na prethodnu godinu za 7,2%.

 

Industrijska proizvodnja poduzetnika Šibensko-kninske ?upanije u 2015. godini

Industrijska proizvodnja poduzetnika Šibensko-kninske ?upanije u 2016. godini

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站