Uskla?ivanje voznih redova 2016/2017


OBAVIJEST PRIJEVOZNICIMA

Obaviještavamo prijevoznike da se postupak uskla?ivanja voznih redova 2017./2018. odga?a do 1. lipnja 2018., na prijedlog Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Odgoda postupka uskla?ivanja voznih redova Ministarstva mora, prometa i infrastrukture 2018. (rar format, dva dokumenta)

Odgoda postupka uskla?ivanja voznih redova Ministarstva mora, prometa i infrastrukture 2017/2018.

Program za otvaranje dokumenata koji su rar ili zip format mo?ete skinuti na slijede?em linku: http://www.7-zip.org/download.html

 

 

Izvanredno uskla?ivanje voznih redova  u ?upanijskom cestovnom linijskom prijevozu putnika pokrenuto je temeljem zajedni?kog zahtjeva Grada Opatije i Op?ine Lovran (Klasa: 340-01/16-01/41, Ur.broj:2156/01-03-17-22; Klasa:340-05/17-01/2, Urbroj: 2156/02-02-17-28), a sukladno ?lanku 3 stavak 6 Pravilnika o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza putnika (NN 114/15), sve temeljem Poziva za podnošenje zahtjeva za izvanredno uskla?ivanje voznih redova za novu stalnu ?upanijsku liniju, od dana 09.10.2017. (Klasa. 340-03/17-02/16, Urbroj:311-30-08-17-39).

 

Zapisnik sa sjednice Povjerenstva i Izviješ?e sa izvanrednog uskla?ivanja voznih redova nalaze se u prate?im dokumentima.

 

Dana 13.04.2017. godine odr?ana je sjednica Povjerenstva za uskla?ivanje voznih redova u cestovnom linijskom prijevozu putnika na podru?ju Primorsko-goranske ?upanije, na kojoj su razmatrani prigovori prijevoznika „KD Autotolej d.o.o.“ na Izvješ?e Povjerenstva o provedenom postupku uskla?ivanja voznih redova za 2017. godinu.

Povjerenstvo je razmotrilo prigovore, o istome sastavilo Zapisnik, donijelo Odluku, sukladno kojoj je izra?eno kona?no Izvješ?e.

 

Dana 03. o?ujka 2017.g. odr?ana je sjednica Povjerenstva za uskla?ivanje voznih redova (dalje u tekstu Povjerenstva)  na kojoj su  razmatrani i rješavani  prigovori prijevoznika sa redovnog uskla?ivanja voznih redova. Povjerenstvo je, sukladno ?lanku 5. stavak 7. Pravilnika o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza putnika (NN 114/15, dalje u tekstu Pravilnik), sastavilo Izvješ?e Povjerenstva za uskla?ivanje voznih redova za 2016/2017 godinu i Zapisnik sa Sjednice.
Dana 13. travnja 2017. odr?ati ?e se sjednica Povjerenstva na kojoj ?e biti razamtrani prigovori prijevoznika na Izvješ?e Povjerenstva za uskla?ivanje voznih redova za 2016/2017 (temeljem ?lanka 5 stavak 8 Pravilnika). (Poziv)

REDOVNO USKLA?IVANJE VOZNIH REDOVA ?UPANIJSKIH LINIJA, ZA 2016./2017. GOD.

Poziv za podnošenje zahtjeva za uskla?ivanje voznih redova za 2016./2017. godinu

Specifikacija voznih redova za ?upanijske linije

Poziv za javno otvranje prispjelih zahtjeva za uskla?ivanje voznih redova

Zapisnik sa javnog otvaranja predlo?enih voznih redova, za uskla?ivanje ?upanijskih linija, za 2016./2017. godinu - 13.12.2016.

Poziv na sjednicu Povjerenstva za uskla?ivanje ?upanijskih voznih redova

Zapisnik sa sjednice Povjrenstva za uskla?ivanje ?upanijskih voznih redova

Knjiga ?upanijskih voznih redova u cestovnom prijevozu putnika za 2017 godinu

 

IZVANREDNO USKLA?IVANJE VOZNIH REDOVA ?UPANIJSKIH LINIJA, ZA 2016./2017. GOD.

Hrvatska gospodarska komora ?upanijska komora Rijeka pokrenula je postupak Izvanrednog uskla?ivanja voznih redova  u ?upanijskom cestovnom linijskom prijevozu putnika, temeljem zahtjeva Grada Kastva od dana 14.02.2017. (Klasa:363-02/17-04/01, Urbroj:2170-05-09/1-17-2 ), a sukladno ?lanku 3 st. 6 Pravilnika o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza putnika (NN 114/15).

Zapisnik sa sjednice Povjerenstva za uskla?ivanje voznih redova kao i Izvješ?e Povjerenstva za izvanredno uskla?ivanje voznih redova u cestovnom prijevozu putnika za 2017.godinu za liniju Rijeka – Rešetari – Kastav – Spin?i?i – Trinajsti?i – Rubeši – Rijeka nalaze se u prate?im dokumentima.

Prijevoznici mogu, sukladno ?lanku 5. st.8. i 9. Pravilnika o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza putnika (NN 114/15) prigovore na predmetno Izvješ?e ulo?iti do 21.04.2017.g.

Zapisnik Povjerenstva s izvanrednog uskla?ivanja 29.03.2017.

Izvješ?e Povjerenstva s izvanrednog uskla?ivanja

Poziv na sjednicu Radnog odbora

Poziv za izvanredno uskla?ivanje te kopija zahtjeva Grada Kastva

Zapisnik s izvanrednog uskla?ivanja voznih redova 2017

Knjiga izvanrednih voznih redova 2017

 

USKLA?IVANJE VOZNIH REDOVA HGK – NAJ?EŠ?A PITANJA I ODGOVORI

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站