Objavljeno: 21. 03. 2017. , A?urirano: 22. 03. 2017.

U sklopu aktivnosti mobilnih timova HGK, tim ?upanijske komore Rijeka u kojem su bili viši stru?ni savjetnik Zlatko Mi?eti?, stru?ni suradnik Odsjeka za pomorsko gospodarstvo, promet, trgovinu i turizam Diana Felker i voditeljica Podru?nog ureda HBOR-a Vesna Bartolovi? Stan?i?, posjetio je tvrtku Stanger d. o. o. u Lovranu gdje su se sastali s vlasnikom Borisom Štangerom.

Vesna Bartolovi? Stan?i? navela je kako HBOR u sklopu svojih aktivnosti financiranja poduzetnika nudi više od 30 razli?itih kreditnih programa namijenjenih financiranju investicijskih projekata i obrtnog poslovanja, pri ?emu je istaknula posebne programe za financiranje turisti?kih projekata – Turizam i EU projekti privatnog sektora, kao i program za financiranje obrtnog poslovanja u turizmu.

Zlatko Mi?eti? uvodno je predstavio aktivnosti i usluge HGK; zastupanje interesa ?lanica, djelovanje mobilnih timova, rad strukovnih skupina, organizaciju edukacija, pru?anje podrške razvoju poduzetništva, informiranje o izvorima financiranja, zakonodavstvu, vršenje javnih ovlasti te podizanje nacionalne svijesti komorskim projektima. Istaknuo je da je cilj komore prepoznati potrebe poduzetnika te im pomo?i i poduprijeti ih u njihovu poslovanju, pa vo?eni tom mišlju HGK -?K Rijeka uskoro planira organizirati ciklus menad?erskih edukacija koje bi obuhva?ale aktualne teme upravo iz segmenata poslovanja koji su najproblemati?niji u poslovanju.

Diana Felker predstavila je online Katalog hrvatskih proizvoda Hrvatske gospodarske komore te upis u njega, modul za korištenje usluge poreznog savjetovanja te koje su mogu?nosti i prednosti stjecanja komorskih znakova Izvorno hrvatsko i Hrvatska kvaliteta.

Boris Štanger govorio je o povijesti Pansiona koja se?e u 1983. godinu kada su njegovi roditelji zapo?eli s uslugom pru?anja smještaja koja se nastavlja i danas te prerasta u jedan od najprepoznatljivijih objekata dugogodišnje obiteljske i ugostiteljske tradicije u Lovranu. Istaknuo je kako se obiteljski projekt iz godine u godinu nadogra?uje, pa ?e tako ove godine objekt imati na raspolaganju 25 soba visokog standarda. Pansion radi cijele godine, posjeduje privatnu pla?u te je smješten u blizini turisti?kih središta kao što su Opatija, Moš?eni?ka Draga, Ika, I?i?i i Moš?enice.

Iako Pansion godinama uspješno posluje, po?alio se na problem rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, pa ?e im oko toga, ako je mogu?e, HGK - ?K Rijeka pokušati pomo?i.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站