U ?upanijskoj komori Rijeka, na konstituiraju?oj sjednici 23. studenoga 2015., osnovana je Strukovna skupina za ra?unalno programiranje i informacijske djelatnosti HGK ?K Rijeka.

Za ?lanove Vije?a Skupine izabrani su:

Mile Pavli?, RIS d.o.o.,

Boris Krstanovi?, Multilink d.o.o.,

Martina Vasilj Matkovi?, Prospekt d.o.o.,

Marijan Valkovi?, TeleConsult d.o.o.,

Vedran Štajduhar, Net Projekt d.o.o.,

Beris Oštari?, BeSoft d.o.o.,

Zoran Spoja, Micro process d.o.o.,

Anto Domi?, NetCom d.o.o. i

Mislav Polonijo, CASE d.o.o.

Za predsjednika Strukovne skupine za ra?unalno programiranje i informacijske djelatnosti HGK ?K Rijeka izabran je  gosp. Boris Krstanovi? – MULITILINK.

Za zamjenika predsjednika Strukovne skupine za ra?unalno programiranje i informacijske djelatnosti HGK ?K Rijeka izabran je gosp. Zoran Spoja- MICRO PROCESS.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站