Ova Strukovna skupina broji 55 ?lanica.

Predsjednik Strukovne skupine: Ervino Mrak, KOMUNALAC d.o.o.

 Zamjenik predsjednika Strukovne skupine:  Andrej Marochini, KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Strukovna skupina ima Vije?e sa 5 ?lanova:

  1. Ervino Mrak, ?lan uprave, KOMUNALAC d.o.o., Jurdani
  2. Andrej Marochini, direktor, KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Rijeka
  3. Boro Tomi?, direktor, KOMUNALAC d.o.o., Delnice
  4. Dušan Š?ulac, predsjednik Uprave, EKOPLUS d.o.o., Rijeka
  5. Frane Mrakov?i?, direktor, PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o., Krk
免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站