Konstituiraju?a sjednica Strukovne skupine hostela odr?ana je 27. sije?nja 2016. godine.

USTROJSTVO

Predsjednik: Andrej Kušeta, Botel Marina/ Arhipelag d.o.o.

Zamjenik Predsjednika: Tomislav Lesinger, Hostel Link/ Milenij hoteli d.o.o.

Vije?e Strukovne skupine hostela:

 1. MILENIJ HOTELI d.o.o.
 2. HOSTEL KARLOVAC d.o.o. Selce
 3. ARHIPELAG d.o.o. Mali Lošinj
 4. UNIX CENTAR d.o.o. Rijeka
 5. DIVER SPORT CENTAR d.o.o. Rijeka
 6. HARA d.o.o.
 7. EUREKA d.o.o. Rijeka
 8. HOSTELI RIJEKA j.d.o.o.
 9. A.E.E.H. j.d.o.o.
 10. HOSTEL CRIKVENICA j.d.o.o.
 11. NUNAS j.d.o.o. Rijeka
 12. CAPOBIANCO d.o.o. Rijeka

?lanice se udru?uju u cilju promicanja i zaštite zajedni?kih interesa hostela. U ostvarivanju tog cilja, Strukovna skupina sura?uje s mati?nim Udru?enjem na nivou HGK te putem mati?nog Udru?enja s relevantnim institucijama, sudjeluje u radnim skupinama, daje komentare na prijedloge propisa, sudjeluje na stru?nim skupovima te raspravlja o pitanjima va?nim za poslovanje ?lanica.

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站